Agenda
DOSSIER
DIVERS
DOSSIER
Stationsgebied
DOSSIER
Bouwen in de bestaande stad

OMGEVINGSWET
| Vrienden minder actief?
| De omgevingswet en de burger

GRONINGER FORUM | ontwikkelingen
OOSTWAND Grote Markt | aanpassingen

INHOUD
Lezing Stefanie Weser Hoofdstation: NU en STRAKS november 2022
Stationsklus duurt tot 2022 april 2017
Nieuw bestemmingsplan | maart 2017
Het Hoofdstation | september 2016
Ontwerp- bestemmingsplan | juli 2016
Het nieuwe Hoofdstation | april 2016
Het beeld van het nieuwe stationsgebied | april 2016
Uitgang Hoofdstation komt aan verkeerde kant te liggen | januari 2016
Zienswijze over het voorontwerp-bestemmingsplan | december 2015
Advies plannen herinrichting Stationsgebied | mei 2014
De Eemskanaalzone, ‘stad aan het water’. Klaas Jonkman en Koos Meisner
De Eemskanaalzone ‘In het gebied tussen Oosterhaven en Meerstad ontstaat ruimte voor toekomstig stedelijk groen. Het krijgt .... [2021]
Ophogen voormalige bibliotheek in de Oude Boteringestraat
De Vrienden protesteren tegen de ophoging van de voormalige bibliotheek ... [2021]
Bezwaarschrift herinrichting Rode Weeshuisstraat.
Rode Weeshuisstraat - 'Mercado'
gemeenteraad, lam of leeuw?
Platform cultureel erfgoed Groningen
brandbrief naar comm. ruimte en wonen...
Platform cultureel erfgoed Groningen
aandacht van de media en ......
De omgevingswet en de burger
Pieter Bootsma: "Ik schat dat de positie van de gemeenteraad er niet sterker op wordt"
Herinrichting Rode Weeshuisstraat
Bezwaar tegen het herinrichtingsplan.
Panorama Nederland
Rijksbouwmeester, 'het Panorama Nederland'.
PCEG "welstandstoets in de praktijk"
raadsvoorstel nieuwe welstandsnota
Ontstaan van het Platform Cultureel Erfgoed Groningen
Tineke Vooys (bulletin nr 90/4)
Groninger welstand na 2017
Pieter Bootsma (bulletin nr. 90/6)

De nieuwe erfgoednota
Tineke Vooys (bulletin nr. 90/9)

DOSSIER
Winkels/horeca id binnenstad
DOSSIER
Fietsstad Groningen
DOSSIER
(Binnen) Stedelijk Groen
Doeke van Duinen en Pedro Klaver: verspilling tegengaan is het sleutelwoord voor ruimtelijke kwaliteit
Tom van der Meulen (bulletin nr 90/7)

Alle Fietsers Tegelijk Groen (AFTG)
Jan van der Laan (bulletin nr 89/8)

Groningen, veilige fietsstad?
Pieter Bootsma (bulletin nr. 82/12)

Herinrichting van het A-kerkhof e.o.
Vragen over de herinrichting van het A-kerkhof