Dossier Stationsgebied

 

Dossier Stationsgebied
Aanpassingen van het hoofdstation en herinrichting van de zuidzijde van het stationsgebied


Maart 2017 | Een nieuw bestemmingsplan voor het gebied Hoofdstation (Pieter Bootsma)[Uit Bulletin 88-2017]
Het stationsgebied is een belangrijk stukje stad. In de beleidsretoriek van de gemeente is het gebied één van de dynamo's van de stad. Daarmee wordt bedoeld dat het één van de dragers is van de stedelijke en regionale economie. Nieuwe ontwikkelingen in het railverkeer en toenemende passagiersstromen van 35 000 nu naar 45 000 personen ... meer ... »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
September 2016 | Het Hoofdstation (Pieter Bootsma)[ Uit Bulletin 86-2016 ]
Deze zomer lag het ontwerp bestemmingsplan Hoofdstation ter inzage. De publicatie ging vergezeld van het reactierapport van B en W op de ingediende zienswijzen naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan. Op het ontwerp zijn ongetwijfeld opnieuw zienswijzen ingediend. In het najaar (oktober?) volgt de besluitvorming in de gemeenteraad. ... meer ... »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-07-2016 | BRIEF aan B en W van Groningen | Ontwerp- bestemmingsplan Hoofdstation, zienswijze |
Het bestuur van de stichting Vrienden van de Stad Groningen heeft de volgende opmerkingen over het ontwerp bestemmingsplan Hoofdstation. De Hal 1) De grote hal van het stationsgebouw is een belangrijk monument van de stad. De vormgeving is bijzonder. De functie als poort tot de binnenstad voor de aankomende reizigers is betekenisvol. ... meer ... »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
april 2016 | Het beeld van het nieuwe stationsgebied.[Uit Bulletin 84-2016]
Hoe kunnen de ingrepen in het stationsgebied waarvoor het voorontwerp bestemmingsplan de basis vormt er uit komen te zien. Die vraag wordt onderzocht in de ambitiedocumenten van de schrijvers Jos van den Hende, Linda Noorman en Niels Verdonk ( het kwaliteitsteam). Er is sprake van ambitieuze titels: "Mooi" en "Mooi Extra": ze vinden ... meer ... »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
april 2016 | Het nieuwe Hoofdstation, een belangrijk project.[Uit Bulletin 84-2016]
Hoe kunnen de ingrepen in het stationsgebied waarvoor het voorontwerp bestemmingsplan de basis vormt er uit komen te zien. Die vraag wordt onderzocht in de ambitiedocumenten van de schrijvers Jos van den Hende, Linda Noorman en Niels Verdonk ( het kwaliteitsteam). Er is sprake van ambitieuze titels: "Mooi" en "Mooi Extra": ze vinden ... meer ... »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05-01-2016 | PERSBERICHT! Uitgang Hoofdstation komt aan verkeerde kant te liggen.
De belangrijkste in- en uitgang van het Hoofdstation in Groningen komt straks aan de zuidkant te liggen. Dat is aan de verkeerde kant van het stationsgebouw, vinden de Vrienden van de Stad Groningen. Dat staat in de zienswijze die de Vrienden hebben ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan Stationsgebied, dat een nieuwe inrichting ... meer ... »
VIDEO - Oog TV interview met voorzitter Tom van der Meulen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21-12-2015 | BRIEF aan B en W van Groningen | Zienswijze over het voorontwerp-bestemmingsplan Stationsgebied |
Vandaag hebben wij een zienswijze ingediend over het voorontwerp-bestemmingsplan Stationsgebied. De inhoud van onze zienswijze willen wij ook graag aan u kenbaar maken. Over het plan hebben wij de volgende opmerkingen gemaakt 1. Ons is niet overal duidelijk op welke gronden de plangrenzen zijn gekozen. Aan de westzijde vallen ... meer ... »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28-05-2014 | Advies aan het bestuur van de Gemeente
Via diverse media kregen wij de afgelopen weken informatie over de plannen voor aanpassingen van het hoofdstation en herinrichting van de zuidzijde van het stationsgebied. Wat ons in dat alles bijzonder aanspreekt is .... meer ... »