Agenda
Dossier Stationsgebied - Aanpassingen van het hoofdstation en herinrichting van de ZZ stationsgebied

Stationsklus duurt tot 2022
GRONINGEN De ombouw van het Hoofdstation en de spoorzone in Groningen duurt langer dan gedacht en is vrijwel zeker niet voor 2022 klaar.

Uit de actuele planning blijkt dat het niet lukt om meer treinverbindingen te realiseren vanaf ....
» Vervolg van het artikel lezen
- vrijdag 21 april 2017 -
Dagblad van het Noorden

FRITS POELMAN


Overname
Dagblad v/h Noorden
Een nieuw bestemmingsplan voor het gebied Hoofdstation.
Het stationsgebied is een belangrijk stukje stad. In de beleidsretoriek van de gemeente is het gebied één van de dynamo’s van de stad. Daarmee wordt bedoeld dat het één van de dragers is van de stedelijke en regionale economie. Nieuwe ontwikkelingen in....
» Vervolg van het artikel lezen
- maart 2017 -
Overdruk uit Vrienden Bulletin nr. 88 - 2017
Het Hoofdstation.
Deze zomer lag het ontwerp bestemmingsplan Hoofdstation ter inzage. De publicatie ging vergezeld van het reactierapport van B en W op de ingediende zienswijzen naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan. Op het ontwerp....
» Vervolg van het artikel lezen
- september 2016 -
Overdruk uit Vrienden Bulletin nr. 86 - 2016
Ontwerp- bestemmingsplan Hoofdstation, zienswijze.
Opmerkingen over het ontwerp bestemmingsplan Hoofdstation.

De grote hal van het stationsgebouw is een belangrijk monument van de stad. De vormgeving is bijzonder. De functie als poort tot de ...
» Vervolg van het artikel lezen
- 15 juli 2016 -
Brief: Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Groningen
Het nieuwe Hoofdstation, een belangrijk project.
In 2015 publiceerde het college van B en W een voorontwerp bestemmingsplan Stationsgebied. Het voorgestelde bestemmingsplan is een gevolg van de veranderingen die het spoor voor Groningen in petto heeft. Het station wordt van kopstation ....
» Vervolg van het artikel lezen
- april 2016 -
Overdruk uit Vrienden Bulletin nr. 84/4 - 2016
Het beeld van het nieuwe stationsgebied.
Hoe kunnen de ingrepen in het stationsgebied waarvoor het voorontwerp bestemmingsplan de basis vormt er uit komen te zien. Die vraag wordt onderzocht in de ambitiedocumenten van de schrijvers Jos van den Hende, Linda Noorman en Niels Verdonk. Er is sprake ....
» Vervolg van het artikel lezen
- april 2016 -
Overdruk uit Vrienden Bulletin nr. 84/7 - 2016
Uitgang Hoofdstation komt aan verkeerde kant te liggen.
De belangrijkste in- en uitgang van het Hoofdstation in Groningen komt straks aan de zuidkant te liggen. Dat is aan de verkeerde kant van het stationsgebouw, vinden de Vrienden van de Stad Groningen. Dat staat in de zienswijze die de Vrienden hebben ingediend ...
» Vervolg van het artikel lezen
- 5 januari 2016 -
Persbericht
Zienswijze over het voorontwerp-bestemmingsplan Stationsgebied.
Vandaag hebben wij een zienswijze ingediend over het voorontwerp-bestemmingsplan Stationsgebied. De inhoud van onze zienswijze willen wij ook graag aan u kenbaar maken.
Over het plan hebben wij de volgende ...
» Vervolg van het artikel lezen
- 21 december 2015 -
Brief: Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Groningen
Advies plannen herinrichting Stationsgebied.
Geachte College,
Via diverse media kregen wij de afgelopen weken informatie over de plannen voor aanpassingen van het hoofdstation en herinrichting van de zuidzijde van het stationsgebied. Wat ons in dat alles bijzonder ...
» Vervolg van het artikel lezen
- 28 mei 2014 -
Brief: Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Groningen