Agenda

ANBI-instelling Cultuur

ANBI

De Stichting Vrienden van de Stad Groningen is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling Cultuur. Dat betekent dat uw giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting.
Fiscaalnummer: 8052.25.717 ANBI

Publicatieverplichting

OPRICHTING en DOELSTELLING

ACTIVITEITENOVERZICHT 2023

JAARREKENING 2022

 

 

 

Vrienden van de Stad Groningen
info@vriendenstadgroningen.nl