Agenda

De Stichting Vrienden van de Stad Groningen nodigt u uit donateur te worden. U ontvangt dan gratis het periodieke informatieblad en regelmatig uitnodigingen voor lezingen en andere activiteiten. De minimum donatie bedraagt € 20,-, liever natuurlijk meer.
Een aanmeldingsformulier vindt u terug op de pagina DONATEUR.

Correspondentieadres:
Stichting Vrienden van de Stad Groningen
Van Royenlaan 19A
9721 EJ Groningen
E-mail: info@vriendenstadgroningen.nl
Bankrekening: NL06 INGB 0000 4473 73

ANBIDe Stichting Vrienden van de Stad Groningen is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling Cultuur. Dat betekent dat uw giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting.
Fiscaalnummer: 8052.25.717 ANBI publicatieverplichting


Bestuur
Voorzitter: E. Neef Bestuurslid: T. van der Meulen    
Secretaris: C. Wessels Bestuurslid: P. Pellenbarg    
Penningmeester: H. van der Meij Bestuurslid: H. Th. van Veen    
Bestuurslid: P.J.E. Bootsma Bestuurslid:    
Bestuurslid: K. Jonkman        
Bestuurslid: E.M. Meisner        
           
Medewerkers:          
A. van Deemter, donateursadministratie        
W.B. van Rink, verzorging website        
         
Alle bestuursleden, adviseur en medewerkers zijn vrijwilligers. Zij verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.
 

CV's bestuur:


T_vdMeulenR.C. E. Neefvoorzitter
Eric Neef (1958) is geboren in Assen, opgegroeid in Franeker en vanaf de start van zijn studie Sociale Geografie/Planologie aan de RUG in 1976 woonachtig in Groningen. Voelt zich met recht een Noorderling en dat zie je in zijn loopbaan terug: onder meer leraar aardrijkskunde aan het Winkler Prins in Veendam, secretaris-directeur D-NL Eems Dollard Regio (1989-2010) en Regiomanager Public Affairs voor noord en noordoost Nederland bij de ANWB tot zijn vervroegde pensionering (jan. 2022). Heeft zich veel bezig gehouden met recreatie en toerisme en natuur, Waddengebied, mobiliteit en verkeersveiligheid en doet dat als vrijwilliger nog. Is voorzitter van de Vrienden sinds 2020. Verder o.a. voorzitter van de Professor Keuning alumnivereniging van de faculteit FRW en secretaris-voogd van het Heiligengeestgasthuis aan de Pelsterstraat in Stad. ^top


T_vdMeulenTom van der Meulen bestuurslid
Geboren te Gerkesklooster, studeerde in Amsterdam (VU) sociale geografie en planologie, was werkzaam bij provincies Zeeland en Fryslân en tenslotte bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen RUG. Promoveerde op proefschrift Planning tegen beter weten in, een titel die actueel blijft – ik heb het niet over de inhoud. Is sinds 2013 lid van het bestuur van de Vrienden, waarvan tussen 2014 en 2020 voorzitter. Is thans eindredacteur van het Vriendenbulletin. ^top

 


D.A. WalsmaChris Wesselssecretaris
Chris Wessels (1967) is geboren in Groningen en heeft nog geen dag buiten de Stad gewoond. Werkt nu bij een gemeente in het noorden van de provincie en kan daardoor de ontwikkelingen in de Stad vanuit een Ommelander perspectief aanschouwen. Is in heden en verleden bij allerlei besturen actief geweest in politiek, armoedebestrijding en werk. Vindt het eeuwenoude Groningen nog steeds een levendige, mooie en tintelende stad om trots op te zijn, en is van mening dat juist dat nog lange tijd zo moet blijven.
Nam begin 2014 het secretariaat van de Vrienden op zich. ^top


T.VooijsHerman van der Meijpenningmeester

^topP.BootsmaPieter Bootsmabestuurslid
Pieter Bootsma. geboren 1941, studeerde sociale geografie aan de RUG. Vervolgens leraar aardrijkskunde te Groningen en Dokkum en rector van het Wessel Gansfort College te Groningen vanaf 1977. Beëindigde zijn loopbaan bij het onderwijs als directeur van de Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG) in 2003. Is zeer geïnteresseerd in het wel en wee van zijn woonomgeving, de stad. Houdt rondleidingen door de 17e -eeuwse uitleg van Groningen. Is sinds 2006 bestuurslid van de Vrienden van de Stad. ^topT.VooijsPiet Pellenbargbestuurslid
Geboren (1947) en getogen in Harlingen. Woont in Zuidhorn. Studeerde sociale geo¬grafie aan de Rijksuniversiteit Groningen, met specialisatie economische geografie. Van 1966 tot 2012 student assistent, medewerker, hoogleraar en decaan (voorzitter) van de faculteit ruimtelijke wetenschappen. Hoofdthema's van onderzoek: bedrijfs¬verplaatsingen, 'mental maps' van ondernemers, en langlopend onderzoek naar de effecten van de campagne 'Er gaat niets boven Groningen'. Na pensionering nog actief in diverse raden en besturen zoals bij Waterbedrijf Groningen, De Verhalen Van Groningen, de Samenwerkende Historische Verenigingen Westerkwartier, en het Platform Oude Riet. ^top


Klaas JonkmanKlaas Jonkman (1947)bestuurlid
Klaas Jonkman is geboren en getogen in de stad Groningen. Heeft gewerkt bij de Douane in Groningen als invoeringsmanager bij diverse automatiseringsprojecten en in Rotterdam als onderzoeker/risico-analist. Als Gastdocent gaf hij les in douanetechniek/logistiek op het Noordelijk Avond College in Groningen. Is Voorzitter van de Wijkraad OH-brug/Ulgersmaborg en lid van het Platform Groninger Wijken. Ook doet hij als Stadsgids rondleidingen in onze mooie Historische en bruisende Stad. Hij raakte tijdens een Open Monumentendag geďnteresseerd in de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Stad. Werd eerst donateur van deze Stichting en is sinds kort bestuurslid. ^top


P_NieuwenhuisKoos Meisnerbestuurslid
Geboren in Groningen (1953), getogen in Amsterdam, studeerde sociale geografie in Groningen met als afstudeer specialisatie stadsgeografie. Werkte aan de RUG en de toenmalige (avond) leraren opleiding Noordelijke Leergangen. Gepensioneerd leraar Aardrijkskunde in het middelbaar onderwijs met aandacht voor ‘eigen omgevingsonderwijs’, speciaal in de stad Groningen. Tijdens studie en daarna actief in besturen van onderwijsinstellingen, sportverenigingen en de Protestante Gemeente Groningen. ^topT.VooijsHenk Th. van Veenbestuurslid
Geboren in 1950 in Santpoort. Studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en trok na zijn studie naar Italië, waar hij wetenschappelijk medewerker/bibliothecaris van het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence werd. Terug in Nederland in 1984 werd hij universitair docent en later universitair hoofddocent Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit in Heerlen. In 1986 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1994 werd hij daar tot hoogleraar kunstgeschiedenis benoemd. In 2015 met emeritaat. Geďnteresseerd in niet alleen Italiaanse en Nederlandse, maar ook in Groningse kunst en geschiedenis. Lid van de redactie van het Bulletin. Ook lid van het bestuur van de Stichting tot Behoud Groninger Kunst. ^top


D.A. WalsmaAleid Brouwerbestuurslid
Geboren en getogen in het mooie Twente (1976), nu wonend en werkend in Groningen. Studeerde Economisch Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen, afgestudeerd in 2000, promotie in 2005, daarna werkzaam geweest als universitair docent (RUG), Lector (NHL STENDEN) en nu als onderzoeker (CMO STAMM) en bijzonder hoogleraar (RUG). Mijn interessegebied voor onderzoek en in het algemeen ligt o.a. in regionale ontwikkeling, brede welvaart, ongelijksheidsvraagstukken en armoedeproblematiek. Nevenfuncties: diverse commissariaten, besturen, expert beoordelaar SNN, adviesraad Lelylijn, adviesraad ‘rural innovations’ OECD, expertcommissie NPG.^top