Agenda
Activiteiten   

Wat biedt het nieuwe museum aan de A ons straks?

Woensdag 25 oktober om 20.00 uur organiseert De Vrienden in samenwerking met het Museum aan de A een lezing. Sprekers zijn ons bestuurslid Pieter Bootsma, auteur van “Op de golven van het tij” (het boek dat verscheen bij het 75jarig bestaan van het scheepvaartmuseum) en Nicolette Bartelink directeur van het huidige Museum aan de A.

De heer Bootsma spreekt over de Groninger Vaart en over het Noordelijk Scheepvaartmuseum dat gewijd was aan het maritieme verleden van de stad. Mevrouw Bartelink bespreekt de opzet van en plannen voor de toekomst van het Museum aan de A dat voortkomt uit het Scheepvaartmuseum.

De lezing is in de grote zaal van het Museum aan de A Brugstraat 26.

‘De smalle weg naar het duurzame noorden’.
Lezing Prof. Dr. Zef Hemel Woensdag 3 mei 19.30 uur Immanuelkerk Overwinningsplein 1 Groningen

Revitalisering en herstructurering van stad en land, in het bijzonder Friesland en Groningen zo luidt de leeropdracht van Hemel. Hij neemt ons mee in zijn (deels letterlijke lopende) zoektocht naar de toekomst van beide provincies. Lees verder…

Lezing Stefanie Weser Hoofdstation: NU en STRAKS

Het Hoofdstation en het Stationsgebied worden opnieuw ingericht. Restauratiearchitect Stefanie Weser vertelt over de cultuurhistorische studie naar het Hoofdstation en omgeving. Lees verder…

Woensdag 2 november 20.00 uur, toegang vrij
Groninger Archieven, Cascadeplein 4

Paneldebat: Wat vinden we nu van het Forumgebouw, de Nieuwe Markt en de nieuwe Oostwand van de Grote Markt?

Wat vinden we ervan nu het af is? Beantwoordt het aan de verwachtingen? Overtreft het die misschien zelfs? Of zijn er ook minpunten te noteren? De deelnemers aan het paneldebat zullen niet alleen hun deskundigheid inbrengen over dit nieuwe stuk centrum, maar ook luid en duidelijk zeggen wat zij vinden van de manier waarop dit grote binnenstadsproject gestalte heeft gekregen, en van het resultaat waarin het is uitgemond. Lees verder…

Het vindt plaats op 17 mei 2022 van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen. Borrel na afloop.

 

 

Kunst
Doopsgezinde kerk,
O Boteringestraat 33

| donderdag 17 oktober 2019 |          » VERSLAG »

Zevende Lustrum: universiteit en stad

Donderdag 17 oktober vieren we ons zevende lustrum. Thema is de verhouding Universiteit en Stad. Stad en Universiteit (en Hanzehogeschool) verhouden zich tot elkaar, profiteren van elkaar, maar hebben ook last van elkaar. Een paar trefwoorden: levendigheid, internationale bekendheid, goed vestigingsklimaat. Maar ook: verstoorde huizenmarkt (tekort aan starterswoningen), de jaarlijks terugkerende huisvestingsnood onder met name internationale studenten, de in veel straten overheersende aanwezigheid van studentenpopulaties waar ook niet-studenten met een ander leefritme wonen, de rol van huisjesmelkers in de opkoop en splitsing van oude en ruime woningen, de oprukkende horeca en het overspoelen van de binnenstad met fietsen. Effecten op de arbeidsmarkt. En ook minder gelukkig uitgepakte accommoderende maatregelen als de fietsenstalling onder het stationsplein, het zogeheten stadsbalcon. Is het Akkoord van Groningen de oplossing? Of is het een begin? Genoeg stof voor discussie!


Programma

20.00 uur | Tom van der Meulen, voorzitter van de stichting Vrienden van de Stad Groningen: opening en welkom
20.05 uur | Jouke de Vries, voorzitter College van Bestuur RUG: visie van universiteit
20.25 uur | Floor Verwijs, voorzitter Erasmus Student Network Groningen: ervaringen van internationale studenten
20.35 uur | Carine Bloemhoff, wijkwethouder Oude Wijken Gemeente Groningen: visie van gemeente
20.55 uur | Barend Wind, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen RUG: woningmarktperikelen
21.05 uur | P a u z e
21.30 uur | Plenaire discussie
22.30 uur | Sluiting

Piet Pellenbarg, bestuurslid van de Vrienden, zal de avond leiden.

Datum: Donderdag 17 oktober 2019
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33
Toegang vrij!

 

 

 

 

Kunst

| zaterdag 14 en zondag 15 september 2019 |          » VERSLAG »

Open Monumentendag

Aletta JacobsOp zaterdag 14 en zondag 15 september zullen de Vrienden u (en anderen, niet-donateurs zijn natuurlijk ook welkom) een wandeling aanbieden langs plekken van plezier, het thema van deze Monumentendag.
Nu is Groningen een stad waarin u zich niet zo gauw zult vervelen, en het is er doorgaans aangenaam verkeren. Mocht u denken dat u alles wel zo ongeveer weet van plekken van plezier, dan kunt u maar het beste meelopen met Klaas Jonkman en Koos Meisner die in overleg met Pieter Bootsma een route hebben ontwikkeld langs plaatsen die u nog zullen verrassen. En wie niets weet van degelijke plekken.. vul maar in!


Aletta Jacobs op het Harmonieplein

Start zaterdag om 11.00 uur bij Aletta Jacobs op het Harmonieplein
Start zondag om 14.00 uur op dezelfde plek
 » Programmafolder open Monumentendag DOWNLOAD


Altijd genoeg plekken voor plezier?

   

Kunst

| woensdag 5 juni 2019 |

Tuinwandeling in de Hortusbuurt

Heter als het warm en droog is, hoosbuien die het riool laten overstromen, vergroening van de stad krijgt door klimaatverandering meer aandacht.
De operatie Steenbreek, moes- en pluktuinen met lokaal gekweekt voedsel ook in de (binnen)stad, in de Hortusbuurt komt het voor.


foto Hein Folkers


foto Hein Folkers

Tuinen en de Hortusbuurt
De kaart van Haubois laat zien dat wat wij tegenwoordig noemen de Hortusbuurt omstreeks 1640 heel veel tuinen kende.

Wat is er sinds de 17e eeuw met de tuinen gebeurd?
Hoe is het vandaag de dag met de tuinen gesteld?

Dat zijn de vragen die we ons stellen tijdens een wandeling door de Hortusbuurt.

Organisatie: bestuur Vrienden van de Stad
Datum en tijd: woensdag 5 juni van 19.30 tot 21.30 uur
Startpunt: zuidwestelijke hoek van het Nieuwe Kerkhof
Opgave: uiterlijk 4 juni via het mailadres: pjebootsma@kpnmail.nl
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Neem mee, het Vriendenbulletin van maart 2019 met de uitsnede uit de kaart van Haubois of download deze kaart op uw smart Phone.

 

 

Kunst

| woensdag 27 februari 2019 |

Zuidelijke Ringweg: een hoofdpijndossier.

Lezing Jos Arts/Wim Leendertse over infrastructuurplanning

Afgelopen jaar ging het met de zuidelijke ringweg niet zoals gepland. Problemen met de tunnel die niet op zijn plaats wilde komen, onenigheid tussen de participanten (opdrachtgevers, uitvoerders) in het aanlegproces. De details kennen we (nog) niet, maar zwartkijkers zien hierin mogelijk het zoveelste bewijs van onbeheersbaarheid van complexe processen. Mogelijk zal ooit de Commissie Hertogh met een rapportage komen. Die kennen we nog niet maar hoe dan ook komt de vraag op: wat zijn precies de kritische punten in dergelijke projecten? En als het goed gaat (dat gebeurt ook), is dat dan geluk, toeval of ook het resultaat van verstandig met elkaar een proces aangaan?

Jos Arts, hoogleraar Milieu- en infrastructuurplanning (RUG) en Wim Leendertse, senior adviseur Rijkswaterstaat en hoogleraar Management in infrastructuurplanning (RUG), zullen hier op 27 februari in de Groninger Archieven voor ons hun licht over laten schijnen. We verwachten dat het een lezing zal zijn die zowel voor de Vrienden als ook voor de bewoners van de aan de Zuidelijke Ringweg grenzende wijken interessant zal zijn.

Datum: 27 februari 2019
Plaats: Groninger Archieven, Cascadeplein 4

Tijd: 20.00 uur
Toegang gratis
.

 

 

Kunst


| woensdag 28 november 2018 |

Najaarslezing

  Ook last gehad van de hitte deze zomer?
  Wel eens gehoord van de stad als hitte-eiland?
  Wat te doen met al het overtollige water na weer een hoosbui?
  Benieuwd wat we er aan kunnen doen ?

Kom dan op woensdag 28 november naar de lezing van de Vrienden in samenwerking met de Groninger Archieven door

Wout Veldstra, voormalig stadsecoloog van Groningen, voorzitter van de landelijke organisatie Operatie Steenbreek

onder de titel
Operatie Steenbreek: Alle tuinen groen!

De lezing vindt plaats in de Groninger Archieven, Cascadeplein 4
Aanvang 20.00 uur. lees meer ...

 

 

Kunst

| zaterdagdag 8 september en zondag 9 september 2018 |
Wandeling Open Monumentendag 2018
Op zaterdag 8 september start de wandeling te 11.00 uur en op zondag 9 september te 14.00 uur, beide keren aan de zuidkant van de Martinikerk. De wandeling duurt 1,5 tot 2 uur. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Begeleiders zijn Pieter Bootsma, Klaas Jonkman en Koos Meisner. meer »

 

 

Kunst | zaterdag 26 mei 2018 |
Kennismaking met de gemeente Ten Boer
Bent u nieuwsgierig naar de Gemeente Ten Boer die met de gemeente Groningen gaat fuseren? Om de gemeente Ten Boer beter te leren kennen organiseren we een excursie met medewerking van de Gemeente ten Boer en historische verenigingen in dit gebied. meer »
   

Kunst

| woensdag 28 maart 2018 |
Stad vol gedachten
De Vrienden van de Stad Groningen organiseren in samenwerking met de Groninger Archieven een lezing door ir.Maarten Schmitt, voormalig stadsarchitect van Groningen, over de ontwikkeling van de stad van 1973 tot 1998 en een reflectie over de periode na 1998. meer »

 

 

Activiteiten in ontwikkeling Verwachte activiteiten