Agenda
 

De Vrienden organiseren ‘Forum over het Forum’

Dinsdag 17 mei 20.00 uur, Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33

‘Het Forum een spectaculair gebouw aan de Nieuwe Markt, een ontmoetingsplaats voor nieuwsgierige mensen’, aldus visitgroningen.nl, ‘Groningers hebben zich de afgelopen 10 jaar uitgeleefd in het becommentariëren van het bouwwerk. Over 1 ding lijkt iedereen het eens, de buitenkant maakt stiknieuwsgierig naar de binnenkant’ zo gaat de site verder….
Wij zijn ‘stiknieuwsgierig’ naar… wat we nu ruim 2 jaar na de opening vinden van het Forum en haar omgeving. Beantwoordt het aan de verwachtingen? Worden die zelfs overtroffen? Is het een voorbeeld? Zijn er minpunten?
foto (bron visitgroningen.nl)

Panel bestaande uit:
Niek Verdonk, als stadsbouwmeester van Groningen direct betrokken bij de realisering van het project. Gaf samen met Erik Dorsman het boek Forum Groningen Gebouw, plein, stad (2022) uit.

Willem Smink, wethouder van Groningen ten tijde van de planvorming van het project
Erik Dorsman, secretaris Kwaliteitsteam Spoorzone, lid stadsredactie van GRAS, extern adviseur Atelier Stadsbouwmeester Groningen

Cor Wagenaar, hoogleraar architectuur en stedenbouw RUG. Publiceerde over het project

Piet Pellenbarg, emeritushoogleraar economische geografie RUG. Was als lid van het Grote Marktberaad betrokken bij de voorbereidings- en inspraakprocedure van het project

Gespreksleider: Eric Neef, voorzitter Vrienden van de Stad Groningen

Toegang vrij, gelegenheid zich in het debat te mengen!

Wegens Corona is de paneldiscussie twee keer uitgesteld. Daarom staan achtergrondartikelen in de wat oudere Bulletins.
Met name in nummer 100 onder de titel ‘Oostwand, Nieuwe Markt en Forum, 75 jaar werken aan de Grote Markt’ staat een uitstekend achtergrondartikel bij de herinrichting van de Grote Markt na degeleden oorlogsschade. In de nummers 101 en 102 vindt u wat een aantal prominenten nu van het Forum vinden. De Bulletins zijn voor ieder digitaal in te zien door op de homepage op de afbeelding van het laatste vriendenbulletin te klikken.
De Vrienden publiceren in haar Bulletin overigens al vanaf 2005 (!) over de plannen voor een herinrichting van de Oostwand van de Grote Markt, een nieuwe Markt daarachter en het Forum. De bulletinnummers 48, 49, 52, 60 t/m 63, 76 t/m 78 en 85 bespreken bijvoorbeeld de waarde en inrichting van een extra markt en het beeldkwaliteitsplan.