Agenda

Het Vrienden bulletin verschijnt 4 keer per jaar en wordt gratis aan de leden toegestuurd.

omslag 90 Vriendenbulletin | juni 2020 | jaargang 35 | nummer 101

Het nummer bevat onder meer de volgende artikelen:
• Tom van der Meulen | Van de voorzitter
• Pieter Bootsma | De afwijkingsplanologie en de komende Omgevingswet.
• Hein Folkers, Koos Meisner | Stad uit zicht?
• Piet Pellenbarg | Opinies over de nieuwe oostwand en het Forumgebouw
    Gert de Roo - Zonder Forum wordt Groningen een grijze muis
    Mark Mobach - Het verhaal van het Forum
    Cunera van Selm - Over de Oostwand van de Grote Markt
    Teake Boersma - En wat vind je van de Oostwand nu?

• Tom van der Meulen | Hervonden stad 2019: weer een schat aan wetenswaardigheden
• Pieter Bootsma, Klaas Jonkman en Koos Meisner | Wandeling Open Monumentendag 12 (en 13) september 2020
• Tom van der Meulen | Twee historische atlassen vergeleken: De Geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten en Historische Atlas NL: hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt.
• Activiteiten | Open Monumentendag: wandeling leermo(nu)menten
• Hein Folkers, Koos Meisner | Stad in zicht


»| Sluitingsdatum kopij nr. 102: 15 augustus 2020 |«


Redactie: dr. T. van der Meulen, drs. P.J.E. Bootsma
Redactieadres (a.i.): H.W. Mesdagplein 6, 9718 HR Groningen, tel. 050 589 07 76.
Email: redactie@vriendenstadgroningen.nl

Het Vriendenbulletin is digitaal te raadplegen na verschijnen van het volgende nummer.
Eerdere nummers zijn als PDF-bestand in te zien.
meer ... »