Agenda

Het Vrienden bulletin verschijnt 4 keer per jaar en wordt gratis aan de leden toegestuurd.

omslag 90 Vriendenbulletin | september 2022 | jaargang 37 | nummer 110

Het nummer bevat onder meer de volgende artikelen:
• Eric Neef | Als de zon schijnt
• Pieter Bootsma | Onopgeefbaar en herstelbaar. Een cultuurhistorisch onderzoek naar het Hoofdstation
• Pieter Bootsma | De woongemeenschap Ebbingehof
• Tom van der Meulen | Hoogbouw in Groningen
• Activiteiten | Lezing over het Hoofdstation


»| Sluitingsdatum kopij nr. 111: 28 november 2022 |«


Redactie: T. van der Meulen, P.J.E. Bootsma, P.H. Pellenbarg, H. Th. van Veen
Redactieadres (a.i.): H.W. Mesdagplein 6, 9718 HR Groningen, tel. 050 589 07 76.
Email: redactie@vriendenstadgroningen.nl

Het Vriendenbulletin is digitaal te raadplegen na verschijnen van het volgende nummer.
Eerdere nummers zijn als PDF-bestand in te zien.
meer ... »