Agenda

Het Vrienden bulletin verschijnt 4 keer per jaar en wordt gratis aan de leden toegestuurd.

omslag 90 Vriendenbulletin | juni 2022 | jaargang 37 | nummer 109

Het nummer bevat onder meer de volgende artikelen:
• Eric Neef | Van de voorzitter
• Elbert Westerink | Het Sint Annen of Mepschen Gasthuis
• Pieter Bootsma | Het jaar 1672
• Pieter Bootsma | Wandelen met Rabenhaupt
• Henk van Veen | Iets over portretten van Carl von Rabenhaupt
• Tom van der Meulen | “Het heeft er alle schijn van dat het wel een beetje goedkomt”
• Tom van der Meulen | Koninklijke onderscheiding voor Wim van Rink
• Activiteiten | Monumentendag 10 september 2022


»| Sluitingsdatum kopij nr. 110: 5 september 2022 |«


Redactie: T. van der Meulen, P.J.E. Bootsma, P.H. Pellenbarg, H. Th. van Veen
Redactieadres (a.i.): H.W. Mesdagplein 6, 9718 HR Groningen, tel. 050 589 07 76.
Email: redactie@vriendenstadgroningen.nl

Het Vriendenbulletin is digitaal te raadplegen na verschijnen van het volgende nummer.
Eerdere nummers zijn als PDF-bestand in te zien.
meer ... »