Agenda

Het Vrienden bulletin verschijnt 4 keer per jaar en wordt gratis aan de leden toegestuurd.

omslag 90 Vriendenbulletin | juni 2023 | jaargang 38 | nummer 113

Het nummer bevat onder meer de volgende artikelen:
• Pieter Bootsma, Piet Pellenbarg, Henk Th van Veen: Het nieuwe Groninger Museum: de gift van de Gasunie
• Pieter Bootsma: In gesprek met ir Otto Wassenaar over de bouw van het Groninger Museum
• Piet Pellenbarg: Museum en stad. De locatie en de effecten
• Pieter Bootsma en Henk van Veen: In gesprek met de directeur van het Groninger Museum
• Tom van der Meulen: Damsterdiep met houtzaagmolen en balkgat van Van Houten 1902
• Tom van der Meulen: Hervonden Stad en Land 2022
• Nieuw bestuurslid
Activiteiten: Wandeling Open Monumentendag 2023


»| Sluitingsdatum kopij nr. 114: 28 augustus 2023 |«


Redactie: T. van der Meulen, P.J.E. Bootsma, P.H. Pellenbarg, H. Th. van Veen
Redactieadres (a.i.): H.W. Mesdagplein 6, 9718 HR Groningen, tel. 050 589 07 76.
Email: redactie@vriendenstadgroningen.nl

Het Vriendenbulletin is digitaal te raadplegen na verschijnen van het volgende nummer.
Eerdere nummers zijn als PDF-bestand in te zien.
meer ... »