Agenda

Het Vrienden bulletin verschijnt 4 keer per jaar en wordt gratis aan de leden toegestuurd.

omslag 90 Vriendenbulletin | maart 2024 | jaargang 39 | nummer 116

Het nummer bevat onder meer de volgende artikelen:
• Eric Neef, Van de voorzitter
• Redactie, Bij de omslagfoto
• Pieter Bootsma, Beno Hofman (1954-2023)
• Piet Pellenbarg, Straatnamen
• Kor Feringa, Straatnamen in Groningen(1)
• Pieter Bootsma, Krijgt de Omgevingswet in de gemeente Groningen een bevredigende uitvoering?
• Pieter Bootsma, Van bestemmingsplan tot strategisch kader binnenstad 1881
• Tom van der Meulen, Loon naar werken: een mooi boek voor Egge Knol
• Tom van der Meulen, Turfstraat gezien naar de Gardepoort 1903
• Tom van der Meulen, Hervonden Stad en Land 2023


»| Sluitingsdatum kopij nr. 117: 27 mei 2024 |«


Redactie: T. van der Meulen, P.J.E. Bootsma, P.H. Pellenbarg, H. Th. van Veen
Redactieadres (a.i.): H.W. Mesdagplein 6, 9718 HR Groningen, tel. 050 589 07 76.
Email: redactie@vriendenstadgroningen.nl

Het Vriendenbulletin is digitaal te raadplegen na verschijnen van het volgende nummer.
Eerdere nummers zijn als PDF-bestand in te zien.
meer ... »