Agenda

Het Vrienden bulletin verschijnt 4 keer per jaar en wordt gratis aan de leden toegestuurd.

omslag 90 Vriendenbulletin | december 2023 | jaargang 38 | nummer 115

Het nummer bevat onder meer de volgende artikelen:
• Eric Neef, Veranderingen
• Van de redactie
• Tom van der Meulen, Driegemeentenpunten (6): Groningen, Midden Groningen, Tynaarlo
• Tom van der Meulen, Over de gemeentelogo’s van Groningen en omliggende gemeenten
• Tom van der Meulen, Turfsingel vanaf Ebbingebrug ca. 1910
• Henk Th. van Veen, Erik Dorsman, Stadhuis in Groningen
• Tom van der Meulen, Historische Atlas van Nederland: een aanrader?


»| Sluitingsdatum kopij nr. 116: 24 februari 2024 |«


Redactie: T. van der Meulen, P.J.E. Bootsma, P.H. Pellenbarg, H. Th. van Veen
Redactieadres (a.i.): H.W. Mesdagplein 6, 9718 HR Groningen, tel. 050 589 07 76.
Email: redactie@vriendenstadgroningen.nl

Het Vriendenbulletin is digitaal te raadplegen na verschijnen van het volgende nummer.
Eerdere nummers zijn als PDF-bestand in te zien.
meer ... »