Agenda

Het Vrienden bulletin verschijnt 4 keer per jaar en wordt gratis aan de leden toegestuurd.

omslag 90 Vriendenbulletin | maart 2020 | jaargang 35 | nummer 100

Het nummer bevat onder meer de volgende artikelen:
• Tom van der Meulen | Van de voorzitter
• Pieter Bootsma | Hoe het College van B&W de Taad buiten spel zet bij het verlenen van omgevingsvergunningen.
• Tom van der Meulen | Honderd afleveringen Vrienden bulletin - een steekproefsgewijs overzicht van wat de Vrienden beweegt
• Pieter Bootsma, Piet Pellenbarg, Henk van Veen | Oostwand, Nieuwe Markt en Forum: resultaat van 75 jaar werken aan de Grote Markt. Inleiding / Verleden, verwoesting en wederopbouw / Herbezinning, hernieuwing en herinrichting / Forum en Oostwand in het Bulletin van de Vrienden, een reflectie
• Pieter Bootsma | Oude Boteringestraat 18, van Openbare Bibliotheek naar het gebouw
van de Juridische Faculteit

• Activiteiten | Het resultaat: Gesprek over Forum, Nieuwe Markt en Oostwand Wandeling met thema "75 jaar grote Markt"


»| Sluitingsdatum kopij nr. 101: 15 mei 2020 |«


Redactie: dr. T. van der Meulen, drs. P.J.E. Bootsma
Redactieadres (a.i.): H.W. Mesdagplein 6, 9718 HR Groningen, tel. 050 589 07 76.
Email: redactie@vriendenstadgroningen.nl

Het Vriendenbulletin is digitaal te raadplegen na verschijnen van het volgende nummer.
Eerdere nummers zijn als PDF-bestand in te zien.
meer ... »