Agenda

Het Vrienden bulletin verschijnt 4 keer per jaar en wordt gratis aan de leden toegestuurd.

omslag 90 Vriendenbulletin | september 2020 | jaargang 35 | nummer 102

Het nummer bevat onder meer de volgende artikelen:
• Tom van der Meulen | Van de voorzitter
• Henk Th. van Veen | Bescherming van onbeschermd erfgoed in Groningen.
• Piet Pellenbarg | Meer opinies over de nieuwe Oostwand en het Forumgebouw
  Carla Alma - De nieuwe Oostwand van de Grote Markt in Groningen
  George Groote - Grote Markt, de huiskamer van de stad Groningen
  Ed Nozeman - Forum Groningen: meerwaarde voor de binnenstad?
  Tjerk Ruimschotel - Trots
  Emiel Blok - Van urinoir naar prachtexemplaar
  Jeroen Westendorp - En wat vinden we er nu van?
• Hein Folkers, Koos Meisner | Stad uit zicht?
• Tom van der Meulen | Flexibiliteit in bestemmingsplannen: normaal of uitzonderlijk?
• Pieter Bootsma | De arm van Johannes de Doper.
• Hein Folkers, Koos Meisner | Stad in zicht
• Activiteiten | Het resultaat. Gesprek over Forum, Nieuwe Markt en Oostwand
Wandeling met thema '75 jaar Grote Markt'.

• Hein Folkers, Koos Meisner | Stad in zicht


»| Sluitingsdatum kopij nr. 103: 15 november 2020 |«


Redactie: dr. T. van der Meulen, drs. P.J.E. Bootsma
Redactieadres (a.i.): H.W. Mesdagplein 6, 9718 HR Groningen, tel. 050 589 07 76.
Email: redactie@vriendenstadgroningen.nl

Het Vriendenbulletin is digitaal te raadplegen na verschijnen van het volgende nummer.
Eerdere nummers zijn als PDF-bestand in te zien.
meer ... »