Agenda

Het Vrienden bulletin verschijnt 4 keer per jaar en wordt gratis aan de leden toegestuurd.

omslag 90 Vriendenbulletin | juni 2024 | jaargang 39 | nummer 117

Het nummer bevat onder meer de volgende artikelen:
• Van de redactie, Themanummer Universiteit en Stad
• Piet Pellenbarg, Oude universiteiten in historische steden
• Piet Pellenbarg, Het Drie Kernen Plan van professor Cluysenaer
• Pieter Bootsma, Universiteitshuisvesting of volkshuisvesting, de strijd in de Hortusbuurt
• Tom van der Meulen en Piet Pellenbarg, Stad en Toga: niet altijd eensgezind
• Pieter Bootsma, Directeur van campus Groningen: “Wij zijn geen bedrijventerrein“
• Activiteiten
• Groningana


»| Sluitingsdatum kopij nr. 118: 30 augustus 2024 |«


Redactie: T. van der Meulen, P.J.E. Bootsma, P.H. Pellenbarg, H. Th. van Veen
Redactieadres (a.i.): H.W. Mesdagplein 6, 9718 HR Groningen, tel. 050 589 07 76.
Email: redactie@vriendenstadgroningen.nl

Het Vriendenbulletin is digitaal te raadplegen na verschijnen van het volgende nummer.
Eerdere nummers zijn als PDF-bestand in te zien.
meer ... »