Agenda

Het Vrienden bulletin verschijnt 4 keer per jaar en wordt gratis aan de leden toegestuurd.

omslag 90 Vriendenbulletin | maart 2023 | jaargang 38 | nummer 112

Het nummer bevat onder meer de volgende artikelen:
• Eric Neef, Opvallend onopvallend
• Pieter Bootsma, Rik van Niejenhuis, de wethouder van het wonen en de ruimte
• Tom van der Meulen, Betekenis Doelstelling Binnenstad Groningen toen en nu
• Pieter Bootsma, Het stadsbalkon
• Henk Th. van Veen, Een nieuwe serie
• Activiteiten: lezing prof. dr. Zef Hemel over de toekomst van Groningen


»| Sluitingsdatum kopij nr. 113: 29 mei 2023 |«


Redactie: T. van der Meulen, P.J.E. Bootsma, P.H. Pellenbarg, H. Th. van Veen
Redactieadres (a.i.): H.W. Mesdagplein 6, 9718 HR Groningen, tel. 050 589 07 76.
Email: redactie@vriendenstadgroningen.nl

Het Vriendenbulletin is digitaal te raadplegen na verschijnen van het volgende nummer.
Eerdere nummers zijn als PDF-bestand in te zien.
meer ... »