Agenda

Het Vrienden bulletin verschijnt 4 keer per jaar en wordt gratis aan de leden toegestuurd.

omslag 90 Vriendenbulletin | maart 2022 | jaargang 37 | nummer 108

Het nummer bevat onder meer de volgende artikelen:
• Eric Neef | Van de voorzitter
• Pieter Bootsma, Nathalie de Vries | Stadsbouwmeester van Groningen
• Henk van Veen | Kasteelheer F.J.P. van Calker (1841-1913). Een biografie van Sieger Vreeling
• Oproep aan onze donateurs |
• Tom van der Meulen | Driegemeentenpunten (3): Groningen, Westerkwartier, Het Hogeland.
• Tom van der Meulen | Hervonden Stad en Land 2021
• Tom van der Meulen | Opgegraven
• Tom van der Meulen | De Hoogte, Paddepoel, Reitdiepzone en Selwerd
• Activiteiten | Lezing 23 maart over stationsgebied, Paneldebat: wat vinden we nu van het Forumgebouw?


»| Sluitingsdatum kopij nr. 109: 21 mei 2022 |«


Redactie: T. van der Meulen, P.J.E. Bootsma, P.H. Pellenbarg, H. Th. van Veen
Redactieadres (a.i.): H.W. Mesdagplein 6, 9718 HR Groningen, tel. 050 589 07 76.
Email: redactie@vriendenstadgroningen.nl

Het Vriendenbulletin is digitaal te raadplegen na verschijnen van het volgende nummer.
Eerdere nummers zijn als PDF-bestand in te zien.
meer ... »