Agenda

Het Vrienden bulletin verschijnt 4 keer per jaar en wordt gratis aan de leden toegestuurd.

omslag 90 Vriendenbulletin | december 2022 | jaargang 37 | nummer 111

Het nummer bevat onder meer de volgende artikelen:
• Eric Neef | Wie dat wil
• Pieter Bootsma | Hans Sietsma, een beproefd lid van de Groningse Raad
• Henk Th. van Veen | Op het schild gehesen (recensie)
• Pieter Bootsma | De stadsplattegronden van Edzes
• Tom van der Meulen | Ruimtelijke Ordening en Sponsland, reis door het landschap van de toekomst: twee recensies
• Tom van der Meulen | Lewenborg: de wijk en de ontwerper
• Tom van der Meulen | Driegemeentenpunt (4) Eemsdelta, Het Hogeland, Groningen


»| Sluitingsdatum kopij nr. 112: medio februari 2023 |«


Redactie: T. van der Meulen, P.J.E. Bootsma, P.H. Pellenbarg, H. Th. van Veen
Redactieadres (a.i.): H.W. Mesdagplein 6, 9718 HR Groningen, tel. 050 589 07 76.
Email: redactie@vriendenstadgroningen.nl

Het Vriendenbulletin is digitaal te raadplegen na verschijnen van het volgende nummer.
Eerdere nummers zijn als PDF-bestand in te zien.
meer ... »