Agenda
LOPENDE ZAKEN DOSSIERS ARCHIEF

Stationsgebied

» maart 2017 | Een nieuw bestemmingsplan voor het gebied Hoofdstation. [overdruk B-88]
» september 2016 | Het Hoofdstation. [overdruk B-86]
» 15-7-2016 | BRIEF aan B en W van Groningen | Ontwerp- bestemmingsplan Hoofdstation, zienswijze.
» april 2016 | Het beeld van het nieuwe stationsgebied. [overdruk B-84]
» april 2016 | Het nieuwe Hoofdstation, een belangrijk project. [overdruk B-84]
» 5-1-2016 | PERSBERICHT! Uitgang Hoofdstation komt aan verkeerde kant te liggen.
» 21-12-2015 | BRIEF aan B en W van Groningen | Zienswijze over het voorontwerp-bestemmingsplan Stationsgebied.
» 28-05-2014 | BRIEF aan B en W van Groningen | Advies plannen herinrichting Stationsgebied.

Groninger Forum

» 00-00-2017 | Het Groninger Forum ...... (overdruk)

STATIONSGEBIED
Aanpassingen van het hoofdstation en herinrichting van het stationsgebied
OOSTWAND Grote Markt
Aanpassingen van de Oostwand Grote Markt e.d.
GRONINGER FORUM
Ontwikkelingen rond het Groninger Forum ......
GRONINGER REGIO TRAM
Plannen voor een regio tram .....
BESTEMMINGSPLAN EBBINGEKWARTIER
Aanpassingen van het hoofdstation en herinrichting van het stationsgebied
SUIKERFABRIEK TERREIN
Nieuwe functie van het terrein suikerfabriek

PROEF DOSSIER

VRIENDENBULLETIN
JAARGANGEN 2005 t/m 2016

Inzien van de inhoudsopgave en als PDF te downloaden
VRIENDEN IN DE PERS
Persberichten over voorstellen of opinies van de ‘VRIENDEN’.
25 J Vrienden van de Stad
Viering van het 25 jarig jubileum op 25 en 26 september 2009.
ACTIVITEITEN
Activiteiten die 'De Vrienden' in het verleden georganiseerd hebben.
FINANCIELE JAARCIJFERS
Jaarcijfers, publicatie vanaf 2010.
GRONINGEN STAD DIVERS
· Monumentendag 2016
· Enquête Winterwelvaart 2014
· Groninger Bouwverordening 2009
· Koester karakter Folkinge
· Kappen aan de Singels
· Parkeren in de Stad
· Binnenstad.NU
· Bestemmingsplan Vishoek e.a.