Agenda

Het Groninger Forum

Artikelen in het Bulletin over Het Forum/Oostwand/Nieuwe Markt OVERZICHT

Forum

 

[video speelduur 7:13]
"Het Forum en Oostwand van de Grote Markt" 12 jaar reageren op de plannen rond de Grote Markt in Groningen - een terugblik.
Samenstelling Jan H.F. Giezen - architect


26-02-2011 | BRIEF aan de commissie Terlouw | Het Groninger Forum |
Als bestuur van de Vrienden van de Stad Groningen vragen wij Uw aandacht voor enkele aspecten met betrekking tot het Groninger Forum.
Wij richten ons tot u vanuit onze doelstellingen: het helpen uitdragen van een positief beeld van de stad Groningen, het bevorderen van de meningsvorming over hedendaagse ontwikkelingen in de stad vanuit de historische achtergrond en het reageren op deze actuele ontwikkelingen. Stichtingen zoals de Vrienden hebben, zeker als ook nog het woord ‘historisch’ in hun doelstellingen staat, nogal eens het imago overal tegen te zijn. In een dergelijk beeld herkennen wij ons niet. Wij hebben ons bijvoorbeeld positief opgesteld ten aanzien van .... Lees verder ... »

14-07-2010 | BRIEF aan B en W van Groningen | zienswijzen voorontwerp bestemmingsplannen Grote Markt-oostwand, Forum en Poelestraat-achterzijde |
Algemeen.
In het verleden hebben we reeds meerdere keren gereageerd op de plannen van de gemeente over het Forum en de Oostwand. Volledigheidshalve willen we hier vóór we ingaan op de concrete voorontwerpen, nog onze mening t.a.v. Forum en Oostwand weergeven. De Vrienden delen de achter de plannen liggende opvatting dat veranderende functies van delen van de Binnenstad en veranderende opvattingen daarover dwingen tot wijzigingen in bestemmingsplannen. Zeker als daarachter de intentie ligt tot opwaardering. Lees verder ... »

25-01-2010 | BRIEF aan de Raad van de Gemeente Groningen | Forum, wat moeten we er mee? |
De meningen over het Forum buitelen over elkaar heen. De geluiden worden steeds kritischer. Sinds het opiniestuk van oud-wethouder Klaas Swaak in Dagblad van het Noorden van 12 januari j.l. is bijna elke dag wel iets in de krant te lezen over het Forum.
Zelf hebben we als Stichting Vrienden van de Stad Groningen al eerder (het laatst nog in het Vriendenbulletin van mei 2009) onze zorgen laten blijken. Wij hadden vooral bezwaar tegen de grootte en hoogte van het gebouw. Daarbij komt dat het bijzondere van dat gebouw; de zijkanten met de ‘sleutelgaten’, vanaf geen enkele openbare straat te zien is, en de overblijvende ruimte achter de oostwand van de Grote Markt geen aantrekkelijk plein is. Lees verder ... »

maart 2010 | Forum, wat moeten we er mee? — [ Uit Bulletin 60-2010 ]
De meningen over het Forum buitelen over elkaar heen. De geluiden worden steeds kritischer. Sinds het opiniestuk van oud-wethouder Klaas Swaak in Dagblad van het Noorden van 12 januari j.l. is bijna elke dag wel iets in de krant te lezen over het Forum. Zelf hebben we als Stichting Vrienden van de Stad Groningen al eerder onze zorgen laten blijken. Lees verder ... »

mei 2009 | Het Groninger Forum. — [ Uit Bulletin 57-2009 ]
Al enkele maanden verschijnen in de regionale pers ingezonden stukken over het Groninger Forum. In het Dagblad van het Noorden van 27 april j.l. vatte Richard Paping, Universitair docent Economische en sociale geschiedenis, de zorgen van een aantal inzenders kernachtig samen: ‘Het Forum is uiterst kostbaar […] gaat uit van overspannen verwachtingen Lees verder ... »