Januari 2015

logo       

 

 


Bevindingen enquête Winterwelvaart 2014

Tijdens de Winterwelvaart van 19 tot en met 21 december is door de Vrienden van de Stad Groningen een aantal enquêtes afgenomen waarbij is gevraagd naar de top 3 positieve punten van Groningen en de top 3 van zaken die minder goed zijn/goed gaan in Groningen. In totaal zijn 95 enquêtes gehouden. Beoogd werd op die manier een indruk te krijgen wat Groningen zo aantrekkelijk maakt – de uitkomsten bleken niet echt verrassend - en ook van de zaken die door passanten als minder geslaagd werden bevonden. Daar zaten wat meer opmerkelijke dingen bij. Er was sprake van een open vraagstelling, zodat de ondervraagden zich niet in het keurslijf van de geprecodeerde antwoorden hoefden te begeven. Wel bracht dit met zich mee dat zo bij het clusteren van de antwoorden tot een rubriek een enkele arbitraire beslissing nodig was. En ook dat niet alle rubrieken elkaar uitsluiten. Daarbij werd de vraag ook niet door een ieder beantwoord in termen van (beschrijvingen van) kenmerken of eigenschappen van de stad of het stadsbestuur: sommigen vatten de vraag op als aanleiding zich uit te spreken over de waardering van Groningen als geheel (‘er gaat niets boven…’, en varianten) of, er mee verwant, als succesvol product van marketing.

Nu eerst de positieve zaken. (met aantal keren genoemd)

(1) Sfeer, dynamiek: 55. Dit is uiteraard niet een verrassing. Natuurlijk is hierbij genoemd de aanwezigheid van studenten in de stad. Opvallend is dat een aantal respondenten doorkwam met lekker kneuterig en dorps: de stad is niet te groot of te massaal.
(2) Specifieke plekken/objecten: 45. Waaronder: Olle Grieze, stadspark, Martinikerk, Martinikerkhof, Forum, Vismarkt, Grote Markt, Noorderplantsoen, Hoornsemeer, Waagstraat, Scheepvaartmuseum, VVV gebouw op Grote Markt (een schot in de roos genoemd) , Folkingestraat, Meeuwerderwegbuurt, Hoofdstation. Uiteindelijk is dit natuurlijk niets anders dan een conglomeraat van verschillende toppunten. Zaken die 3 of 4 maal werden genoemd zijn: het nieuwe Forum, de Folkingestraat, Hoge der Aa, en het Noorderplantsoen. Het Groninger museum is 7 maal genoemd, maar is meegerekend met ‘cultuur’: zie hierna.
(3) Cultuur, theater, kunst: 39 waarvan 6 x Noorderzon en 7 x Groninger Museum.
(4) Historische binnenstad, stedenschoon, verhouding oude en nieuwe bebouwing: 30.
(5) Winkels, koopzondag, markt: 25. Daarbij ook kleine winkels vaak genoemd (zie ook Folkingestraat, hierboven) en een aantal keren (7 x) de dinsdag-, vrijdag- en zaterdagmarkt.
(6) Winterwelvaart: 25, niet verwonderlijk gelet op de plaats van enquêtering.
(7) Verkeer: 24, hieronder verschillende keren genoemd: busnetwerk, noordelijke ringweg, autoluwe binnenstad, ontsluiting te water, fietsmogelijkheden.
(8) Uitgaan, horeca: 12
(9) Evenementen: 9 (exclusief Noorderzon en winterwelvaart)
(10) “Er gaat niets boven Grnn” 7
(11) FC Groningen, Euroborg, sport iha: 7
(12) Ligging (geen hsl, charme van het noorden, niet zo druk): 4

Voor het overige werd nog een aantal, niet anders dan met ‘allerhande’ te rubriceren, zaken genoemd als ‘goed dat Rehwinkel weg is’, universiteit en umcg (blijkbaar in de beleving van de stad vooral impliciet aanwezig), gemeentereiniging, veiligheid, voedselbankactie enzovoort.

Zoals gebruikelijk bij dit soort enquêtes komen de negatieve zaken wat meer geprononceerd naar voren.

Koploper is stedelijke huiskamer, oftewel de Grote Markt, door een geïnterviewde zelfs het lelijkste plein van Europa genoemd, met als bijzondere accenten de oostwand, het verdwijnen van het zicht op de Martinitoren vanuit de Oosterstraat en het Forum. Het totale overzicht is als volgt:

(1) Markt: 31 waarvan oostwand 6 en Forum 13 maal genoemd.
(2) Inpassing nieuwe in oude bebouwing: 21 waarvan Nijestee op Damsterdiep 4x genoemd en het stadsbalcon, door een geënquêteerde een struikelpartij genoemd, 7x.
(3) Optoppingen, verstoring mix studenten/burgers: 18
(4) Stalling van fietsen: 18
(5) Parkeren te duur: 16
(6) Te druk, lawaaiíge evenementen, verpretting: 10
(7) Verkeerscirculatie te ingewikkeld: 9
(8) Leegstand, verschraling winkelapparaat: 7
(9) Armoede, sociale segregatie, te weinig werkgelegenheid: 7
(10) Openbaar vervoer: 7
(11) Buitenwijken: 7 (Selwerd, Ruischerwaard, Beijum genoemd)
(12) Onderhoud openbare ruimte 6
(13) Kwaliteit gemeentebestuur/gemeenteraad: 6
(14) Aardbevingen 6
(15) Ligging en verbinding met randstad: 5
(16) Te veel koopzondagen 4

Andere zaken scoorden minder. Daaronder de Gerrit Krolbrug, de ligging van Ikea ten opzichte van de binnenstad, de afstelling van verkeerslichten, regelgeving voor ondernemende stadjers, de afwezigheid van een overdekt winkelcentrum (afgezien van Paddepoel), de verkrotting van schepen in de Noorderhaven en nog andere incidentele zaken.

-------

 

| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |
Winterwelvaart 2014