Agenda
»» Zaterdag 14 oktober 2017

Kunst langs de singels

Energy Academywandeling aan langs de singels, onder begeleiding van Margriet Diertens.

De Vrienden van de Stad Groningen bieden u een door het Centrum Beeldende Kunst Groningen georganiseerde wandeling aan langs de singels, onder begeleiding van Margriet Diertens.

Naast het geven van een toelichting bij de verschillende objecten zal zij ook in meer algemene zin ingaan op het beleid dat in Groningen wordt gevoerd tot het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte.

De wandeling duurt maximaal anderhalf uur. Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers, eventueel te verdelen in twee groepen van 15 personen.

Opgave bij Tineke Vooijs: t_vooys@hotmail.com.
Aanmelding is verplicht. Wie het eerst mailt, wie het eerst maalt.

Datum: zaterdag 14 oktober 2017
Tijdstip: groep 1 om 10.00 uur, groep 2 om 12.00 uur
Verzamelpunt: ingang van Centrum Beeldende Kunst, Trompsingel 27 (naast cultuurcentrum Oosterpoort)

U krijgt bericht over de tijd van uw vertrek.
De parkeergarage van de Oosterpoort is open.

Vrienden van de Stad Groningen

info@vriendenstadgroningen.nl