Agenda
Ophogen voormalige bibliotheek in de Oude Boteringestraat.

Na het persbericht en de brief aan de gemeenteraad waarin Heemschut en De Vrienden protesteren tegen de ophoging van de voormalige bibliotheek terwijl het bestemmingsplan dit verbiedt (lees verder), Zenden beide een 2e brief waarin de gemeenteraad wordt opgeroepen haar taak niet te verwaarlozen, in actie te komen en de burger te beschermen tegen bestuurlijke willekeur (lees verder). Ook het Dv/hN besteedt in Opinie aan dacht aan de kwestie.

De universiteit besteedt ook aandacht aan de ophoging: universiteitskrant

'Gemeenteraad besteedt eindelijk aandacht aan ophoging OB 18 in beschermd stadsgezicht', Lees verder…
« Een animatie van een verhoogde OB