Agenda
 Eerste schetsen van deelplan 1 van de Eemskanaalzone: 'Stadshavens' [januari 2021]
Onlangs werden de eerste schetsen van deelplan 1 van de Eemskanaalzone: 'Stadshavens' in kleine setting openbaar gemaakt. Klaas Jonkman en Koos Meisner schetsen een redelijk positief beeld. Maar ook hier gaat de gemeente merkwaardig om met bestemmingplan versus de omgevingsvisie 'Next city'.