‘Op zoek naar interessant vrijwilligerswerk voor een actieve stichting?
Help De Vrienden! Belangstelling? Bel onze secretaris 06 130 82 917.’

Lees meer over de werkzaamheden …

Wandeling ‘Levend Erfgoed’ zaterdag 9 september 13.00 uur.
Startpunt: Museum aan de A Brugstraat 24.
De Vrienden verzorgt voor haar donateurs, maar vooral ook om nieuwe donateurs (neem uw kennissen mee!) te werven, een wandeling op Open Monumentendag. De wandeling is geïnspireerd door het thema van OMD dit jaar: (immaterieel) levend erfgoed als gewoonten, gebruiken, sociale praktijken, feesten, ambachten en soms een gebeurtenis. Tijdens de wandeling staan we stil op plekken bij monumenten waar dit alles zich afspeelde.
Aanmelden bij info@vriendenstadgroningen.nl. Vermeld uw naam en het aantal deelnemers.

Hoogbouwnota
Groningen moet bouwen en op een beperkt beschikbaar oppervlak betekent dat ook hoogbouw, of misschien ‘hoger bouwen’? De laatste tijd verrijzen (naar onze mening) op bij toeval vrijkomende plekken, ad hoc dus, in de omgeving (wervelwind producerende) of gewoon fysiek detonerende woontorens. Soms lijken daarbij regels omtrent een fatsoenlijke bewonersparticipatie nauwelijks een rol te spelen… Gelukkig broedt de gemeente al enige tijd op nieuw beleid, de hoogbouwnota, inzake hoger bouwen.
De Vrienden formuleerden voor de gemeente een aantal aandachtspunten. Algemeen uitgangspunt voor de Vrienden is: wat kan een locatie dragen? Lees verder….


Foto’s: Hein Folkers, Eric Neef
De lezing ‘De smalle weg naar het duurzame noorden’ van 3 mei j.l. boeide het publiek. Professor Zef Hemel gaf intrigerende voorbeelden van economische groei die bepaald niet tot welzijn in de regio leidden en stelde kritische vragen bij de wijze waarop bestuurders van Noord-Nederland de ‘ereschuld’ ingelost willen zien. Bestuurslid professor Piet Pellenbarg plaatste bij Zemels verhaal als coreferent kritische kanttekeningen, die bij het aanwezige publiek de sympathie voor Zemels betoog echter niet wegnamen.


Foto: Koos Meisner
De lezing van minister Hugo de Jonge voor de Faculteitsvereniging van de faculteit ruimtelijke wetenschappen had echter een totaal andere insteek voor het Noorden als onderdeel van ‘Heel Nederland’ als de lezing van Hemel. Het ‘regio’ is duidelijk een belangrijk onderdeel van de oplossing van de problemen in de Randstad.

Lees toespraak

Buurtverenigingen inventariseren zichtlijnen
De stad verandert. Dat is natuurlijk altijd zo geweest. Soms ten goede; soms ten kwade. Het centrum van de stad is een beschermd stadsgezicht. Dit betekent dat bouwplannen, zeker met de komst van de Hoogbouwnota, in het centrum met zorg en respect voor de omgeving moeten worden gemaakt.

Een belangrijk aspect van het beschermde stadsgezicht is de zichtlijn. Een goed voorbeeld is het zicht op de Martinitoren vanuit de Nieuwe Ebbingestraat. Je blik op de foto, de zichtlijn, gaat haast automatisch richting de Martinitoren. De zichtlijn is vaak een straat of waterweg. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt heeft een zichtlijn de lengte van tenminste een huizenblok. In Groningen wordt een zichtlijn vaak afgesloten met een toren, maar het kan ook een markant gebouw, beeldhouwwerk of gedenkteken zijn.

De buurtverenigingen van het centrum, die samenwerken met De Vrienden en Heemschut in het PCEG, het Platform Cultureel Erfgoed, inventariseren welke zichtlijnen voor ‘hun’ binnenstadbewoners van belang zijn. Het plan is hiervan een fotoboek of presentatie samen te stellen en dit aan de politiek aan te bieden.

Foto door G.Boekschoten

‘In september maakten Platform (waar De Vrienden deel van uit maken) en Gemeenteraad kennis met elkaar. Een korte presentatie door het Platform hielp het gesprek op gang.’
Bekijk presentatie

 

Ter compensatie van onze vanwege Corona afgeblazen activiteiten rondom 75 jaar herbouw Grote Markt, vrij om verder te verspreiden: een film van architect Jan Giezen over de voorgeschiedenis van de huidige nieuwbouw van de oostwand Grote Markt en het Forum.
Bekijk FILM »