Gaat NIET door!

HET RESULTAAT: Gesprek over Forum, Nieuwe Markt en Oostwand

Helaas kan de Paneldiscussie van 7 oktober a.s. niet doorgaan.

De Vrienden hebben hard gewerkt om de in april afgelaste paneldiscussie alsnog op 7 oktober te laten plaatsvinden. Het belooft/beloofde een boeiende bijeenkomst te worden waar ongetwijfeld, door de verschillende deelnemers in gezamenlijkheid, een bredere visie op het Forum en zijn omgeving zou kunnen worden geschetst dan onlangs met de architectuurprijs gebeurde. Onze voorzitter citerend: "dit valt toch vooral te interpreteren als (misschien wat tekort door de bocht) kijk eens hoe goed/mooi hij daar staat!"

Met de nieuwe Corona regels moeten we uitgaan van een maximum van 30 aanwezigen. Echter veel meer dan 30 mensen hebben zich voor de bijeenkomst opgegeven!

Zoeken naar mogelijkheden tot verruiming van het bezoekersaantal is, gelet op de ernst van de pandemie in deze stad niet passend. De Vrienden moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen bij het inperken ervan.

Helaas het is even niet anders.

De wandeling van zondagmiddag a.s. (met groepen van ca 10 mensen) gaat echter wel door!

Langzaam komen ook de activiteiten van De Vrienden weer op gang!

  Vrienden sturen brief naar gedeputeerde M. Wulfse om haar te verzoeken af te zien van haar voornemen om de subsidie aan De Verhalen van Groningen stop te zetten,
Lees verder ...
  Wandeling Vrienden op open monumentendag succes maar vanwege Corona moesten wij velen teleur stellen, een impressie van de wandeling, Lees verder ...
Wandeling met thema 75 jaar herbouw Grote Markt
Wanneer? 4 oktober 2020   14.00 uur
Startpunt? de ster op de Grote Markt Opgeven via info@vriendenstadgroningen.nl
HET RESULTAAT: Gesprek over Forum, Nieuwe Markt en Oostwand
Wanneer? 7 oktober 2020 Hoe laat? 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Waar? (let op!) Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof Opgeven via info@vriendenstadgroningen.nl
Paneldiscussie met als deelnemers:
Willem Smink, Cor Wagenaar, Niek Verdonk, Erik Dorsman, Han Borg (voorzitter)

In verband met het beperkte capaciteit van de Nieuwe Kerk (100 à 120 personen) graag uiterlijk 5 oktober aanmelden met vermelding van naam en telefoonnummer. Huisgenoten behoeven niet de anderhalve meter in acht te nemen.

Verslag van de winterlezing van Professor Jouke van Dijk Lees verder ...

Onzalige praktijken van B&W
Het vonnis dat de bestuursrechter geveld heeft over de omgevingsvisie die B en W verleende voor de bouw van de Kunstwerf aan de Bloemsingel vestigt de aandacht op de wijze waarop B&W omspringt met het bestemmingsplan, met de gemeenteraad en met de rechten van de Stadjers. Lees verderů

Verweer op bezwaarschrift door gemeente In hun verweer voor de algemene bezwaarschriftencommissie als reactie van de gemeente op het bezwaar van De Vrienden probeert de gemeente alle (fysieke) bezwaren van De Vrienden onderuit te halen. Maar.. Lees verderů
Nieuwe activiteit De Vrienden zondagmiddag 3 mei 14.00 uur
Wandeling over het thema "75 jaar Grote Markt"
Startpunt: achterzijde van het Stadhuis
Opgave: info@vriendenstadgroningen.nl tot uiterlijk 1 mei
Bootsma bespreekt de evaluatie van het 'piepsysteem' en de 'categorieŰnlijst', en kaart het daardoor te kort schieten van de gemeenteraad in een van haar basisfuncties aan... Lees verderů

» Brief aan de gemeenteraad, reactie op het inspraakverslag van B&W op omgevingsvisie The Next City. lees verderů
» Het Platform Cultureel Erfgoed Groningen waarvan de Vrienden van de Stad deel uitmaakt reageren op "De welstandstoets in de praktijk" lees verderů
» De Vrienden stellen vragen over de herinrichting van het A-kerkhof lees verderů