Bezwaarschriftencommissie verwerpt bezwaar van De Vrienden

In deze Coronatijd lijkt er niets te gebeuren maar het bouwterrein voor Mercado ligt inmiddels braak.

De Vrienden maakten bij de adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente bezwaar tegen de buitenproportionele afwijking van het bestemmingsplan van de binnenstad die het college van B en W de bouwer gunt, zonder sanctie van de gemeenteraad. (Link Mercado live) Het filmpje toont het hoogteverschil tussen de vroegere V en D en de Noordwand. Mercado wordt hoger!

De bezwaarschriftencommissie echter vond het plan voldoende stedenbouwkundig onderbouwd en de omgevingsvergunning juridisch gezien terecht door het college aan de projectontwikkelaar toegekend.

Wel zorgde het bezwaar maken voor een aantal interessante ontwikkelingen. Pieter Bootsma schrijft daarover in het komende bulletin.
Maar ook het artikel uit het Dagblad : 'Een kruimel van 30 meter' geeft een goed overzicht.
lees verder ...
foto G. Boekschoten

» Activiteiten van De Vrienden opgeschort' « lees verder ...

Verslag van de winterlezing van Professor Jouke van Dijk Lees verder ...

Onzalige praktijken van B&W
Het vonnis dat de bestuursrechter geveld heeft over de omgevingsvisie die B en W verleende voor de bouw van de Kunstwerf aan de Bloemsingel vestigt de aandacht op de wijze waarop B&W omspringt met het bestemmingsplan, met de gemeenteraad en met de rechten van de Stadjers. Lees verder…

Verweer op bezwaarschrift door gemeente In hun verweer voor de algemene bezwaarschriftencommissie als reactie van de gemeente op het bezwaar van De Vrienden probeert de gemeente alle (fysieke) bezwaren van De Vrienden onderuit te halen. Maar.. Lees verder…
Nieuwe activiteit De Vrienden zondagmiddag 3 mei 14.00 uur
Wandeling over het thema "75 jaar Grote Markt"
Startpunt: achterzijde van het Stadhuis
Opgave: info@vriendenstadgroningen.nl tot uiterlijk 1 mei
Bootsma bespreekt de evaluatie van het 'piepsysteem' en de 'categorieënlijst', en kaart het daardoor te kort schieten van de gemeenteraad in een van haar basisfuncties aan... Lees verder…

» Brief aan de gemeenteraad, reactie op het inspraakverslag van B&W op omgevingsvisie The Next City. lees verder…
» Het Platform Cultureel Erfgoed Groningen waarvan de Vrienden van de Stad deel uitmaakt reageren op "De welstandstoets in de praktijk" lees verder…
» De Vrienden stellen vragen over de herinrichting van het A-kerkhof lees verder…