Ophogen voormalige bibliotheek in de Oude Boteringestraat.

Na het persbericht en de brief aan de gemeenteraad waarin Heemschut en De Vrienden protesteren tegen de ophoging van de voormalige bibliotheek terwijl het bestemmingsplan dit verbiedt (lees verder), Zenden beide een 2e brief waarin de gemeenteraad wordt opgeroepen haar taak niet te verwaarlozen, in actie te komen en de burger te beschermen tegen bestuurlijke willekeur (lees verder). Ook het Dv/hN besteedt in Opinie aan dacht aan de kwestie.

De universiteit besteedt ook aandacht aan de ophoging: universiteitskrant

'Gemeenteraad besteedt eindelijk aandacht aan ophoging OB 18 in beschermd stadsgezicht', Lees verder…
« Een animatie van een verhoogde OB

Ter compensatie van onze vanwege Corona afgeblazen activiteiten rondom 75 jaar herbouw Grote Markt, vrij om verder te verspreiden: een film van architect Jan Giezen over de voorgeschiedenis van de huidige nieuwbouw van de oostwand Grote Markt en het Forum.
Bekijk FILM »

Onzalige praktijken van B&W
Het vonnis dat de bestuursrechter geveld heeft over de omgevingsvisie die B en W verleende voor de bouw van de Kunstwerf aan de Bloemsingel vestigt de aandacht op de wijze waarop B&W omspringt met het bestemmingsplan, met de gemeenteraad en met de rechten van de Stadjers. Lees verder…

Verweer op bezwaarschrift door gemeente In hun verweer voor de algemene bezwaarschriftencommissie als reactie van de gemeente op het bezwaar van De Vrienden probeert de gemeente alle (fysieke) bezwaren van De Vrienden onderuit te halen. Maar.. Lees verder…
Onlangs werden de eerste schetsen van deelplan 1 van de Eemskanaalzone: 'Stadshavens' in kleine setting openbaar gemaakt. Klaas Jonkman en Koos Meisner schetsen een redelijk positief beeld. Maar ook hier gaat de gemeente merkwaardig om met bestemmingplan versus de omgevingsvisie 'Next city'. Lees verder…