‘Op zoek naar interessant vrijwilligerswerk voor een actieve stichting?
Help De Vrienden! Belangstelling? Bel onze secretaris 06 130 82 917.’

Lees meer over de werkzaamheden …

Buurtverenigingen inventariseren zichtlijnen
De stad verandert. Dat is natuurlijk altijd zo geweest. Soms ten goede; soms ten kwade. Het centrum van de stad is een beschermd stadsgezicht. Dit betekent dat bouwplannen, zeker met de komst van de Hoogbouwnota, in het centrum met zorg en respect voor de omgeving moeten worden gemaakt.

Een belangrijk aspect van het beschermde stadsgezicht is de zichtlijn. Een goed voorbeeld is het zicht op de Martinitoren vanuit de Nieuwe Ebbingestraat. Je blik op de foto, de zichtlijn, gaat haast automatisch richting de Martinitoren. De zichtlijn is vaak een straat of waterweg. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt heeft een zichtlijn de lengte van tenminste een huizenblok. In Groningen wordt een zichtlijn vaak afgesloten met een toren, maar het kan ook een markant gebouw, beeldhouwwerk of gedenkteken zijn.

De buurtverenigingen van het centrum, die samenwerken met De Vrienden en Heemschut in het PCEG, het Platform Cultureel Erfgoed, inventariseren welke zichtlijnen voor ‘hun’ binnenstadbewoners van belang zijn. Het plan is hiervan een fotoboek of presentatie samen te stellen en dit aan de politiek aan te bieden.

Foto door G.Boekschoten

Gemeenteraad neemt brief Platform zeer serieus en neemt motie over bewonersparticipatie aan Lees verder…
Het Platform Cultureel Erfgoed stuurt brief naar Gemeenteraad. (Zie voor doelstelling Platform het Vriendenbulletin 90 in te zien via de homepage bij ‘Overige nummers’ of facebookpagina Platform Cultureel Erfgoed Groningen.)

Het argument de brief te sturen: met de komst van de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels herzien. Het wordt wettelijk verplicht een gemeentelijke adviescommissie in te stellen en leden daarvoor te benoemen om het college te adviseren over aanvragen omgevingsvergunning voor rijksmonumenten. In de nieuwe wet moet de gemeenteraad zelf haar rol invullen. Belangrijk voor de participatie is dan ook welke rol wil/neemt de vertegenwoordiging van de burgers?

Het college wil niet op de wet wachten en de adviescommissie alvast in werking stellen. Hierdoor krijgt men de tijd om met de nieuwe wet ‘te oefenen’. De adviescommissie zal de huidige monumentencommissie vervangen maar ook(!) veel breder adviseren over ruimtelijke kwaliteit. Het is ‘oefenen’ voor hoe participatie van burgers er in de omgevingswet in Groningen uit komt te zien. Hoe gaat deze commissie er uit zien is een belangrijk punt voor bewonersorganisaties! Voor de brief Lees verder…

Hoofdstation: NU en STRAKS
De lezing door Stefanie Weser van 2 november 2022 ‘het Hoofdstation nu en straks’ werd door een groot publiek van ca 90 mensen bezocht en gewaardeerd. De lezing was daarnaast ook op een live stream vanuit de Groninger Archieven. Voor wie de levendige lezing van Stefanie Weser gemist heeft of deze nog een keer wil zien: https://vimeo.com/gava (Klik op het plaatje met het stationsgebied van 100 jaar geleden.)

Een achtergrond verhaal bij de lezing, ook gepubliceerd in het Bulletin: Lees verder…

‘In september maakten Platform (waar De Vrienden deel van uit maken) en Gemeenteraad kennis met elkaar. Een korte presentatie door het Platform hielp het gesprek op gang.’
Bekijk presentatie

 

Forum over het Forum:
“Het heeft er alle schijn van dat het wel een beetje goedkomt”

Ruim 50 mensen bezochten de bijeenkomst over Forum, bijbehorende Nieuwe Markt en de Oostwand. Een uitgebreid verslag komt in het volgende Bulletin.
Er was zeker discussie met de zaal maar de hoofdtoon werd gevoerd door de mensen die (sterk) betrokken waren bij de totstandkoming.
Lees verder voor een korte impressie.

Ter compensatie van onze vanwege Corona afgeblazen activiteiten rondom 75 jaar herbouw Grote Markt, vrij om verder te verspreiden: een film van architect Jan Giezen over de voorgeschiedenis van de huidige nieuwbouw van de oostwand Grote Markt en het Forum.
Bekijk FILM »