Open Monumentendag zaterdag 11 september 2021

Op zaterdag 11 september organiseren de Vrienden van de Stad Groningen een bijzondere rondwandeling. We wandelen langs plekken en gebouwen met een link naar inclusiviteit, specifiek gericht op de culturele diversiteit. Zoals bijvoorbeeld sociaal-culturele instellingen, refugia, gast- en weeshuizen, sporen van het slavernijverleden in Groningen en hoe je de Stad beleeft met een visuele beperking.
Lees verder…

« Aduarder Gasthuis

Ter compensatie van onze vanwege Corona afgeblazen activiteiten rondom 75 jaar herbouw Grote Markt, vrij om verder te verspreiden: een film van architect Jan Giezen over de voorgeschiedenis van de huidige nieuwbouw van de oostwand Grote Markt en het Forum.
Bekijk FILM »

Onzalige praktijken van B&W
Het vonnis dat de bestuursrechter geveld heeft over de omgevingsvisie die B en W verleende voor de bouw van de Kunstwerf aan de Bloemsingel vestigt de aandacht op de wijze waarop B&W omspringt met het bestemmingsplan, met de gemeenteraad en met de rechten van de Stadjers. Lees verder…

Verweer op bezwaarschrift door gemeente In hun verweer voor de algemene bezwaarschriftencommissie als reactie van de gemeente op het bezwaar van De Vrienden probeert de gemeente alle (fysieke) bezwaren van De Vrienden onderuit te halen. Maar.. Lees verder…
Onlangs werden de eerste schetsen van deelplan 1 van de Eemskanaalzone: 'Stadshavens' in kleine setting openbaar gemaakt. Klaas Jonkman en Koos Meisner schetsen een redelijk positief beeld. Maar ook hier gaat de gemeente merkwaardig om met bestemmingplan versus de omgevingsvisie 'Next city'. Lees verder…