Agenda
 

Open Monumentendag zaterdag 11 en zondag 12 september 2021.

Verslag van zaterdag en zondag 11/12 september.

Wandeling met stadsbouwmeester
De nieuwe stadsbouwmeester Nathalie de Vries, ze had tevoren aangegeven de route aan ons over te laten maar met name geïnteresseerd te zijn in optoppingen en verstening/het dichtbouwen van binnenterreinen, wandelde samen met coördinator Binnenstad Jaco van Kalsbeek, Pieter Bootsma, Koos Meisner van De Vrienden en Gijsbert van Boekschoten van Heemschut langs een aantal wat het bovenstaande betreft opvallende plekken.
De wandeling had een onderling kennismakend karakter en verliep in goede sfeer.
Vanaf het RO/EZ gebouw met aandacht voor optoppingen daar en in de Herestraat, maar ook aandacht voor het pand van C en A en de ooit dicht gebouwde Burchtstraat ging het via de Steentilstraat, hoek Winschoterkade naar het totaal versteende Damsterdiep en de massale verbouw van panden aan zowel de zuid- alsook de noordzijde van het ‘beschermd stadsgezicht’ Damsterdiep.
Daarna werd de massale bouw op de kop van de Nieuwe weg en de Oostersingel bekeken, alsook de versteende achterkant van de laatstgenoemde locaties met de daardoor teloorgang van de oude stadstuin van Hommes.
Op de hoek Nieuwe weg en Schuitendiep besteedden we aandacht aan de daar de oude bebouwing dominerende Forum.
Staand op de Grote Markt zz hadden we aandacht voor de optopping van voormalig Ven D, het boven de noordwand uitstijgende Mercado die op den duur weer vermindert door de ophoging (hoeveel bouwlagen?) wederopbouw architectuur van de noordwand. Op de terugtocht via Haddingestraat hadden we aandacht voor een aantal aldaar bebouwde binnenterreinen en een bijzonder geslaagde (dat kan ook!) optopping.

Duidelijke gespreksthema’s voor de nieuwe stadsbouwmeester zijn: (tussen de aanhalingstekens een aantal uitspraken)
1. Optopppingen
2. Verstening/dichtbouwen binnenruimten
3. Hoogbouw waar en hoe (‘ook in de binnenstad’)
4. Participatie (‘een belangrijk punt voor de nieuwe gemeenteraad’)
5. Architectuur (‘baksteen strips maken iets nog niet tot kwaliteit’)
6. Cultureel erfgoed in de openbare ruimte (‘zichtbaar maken’)
7. Wederopbouwarchitectuur (‘koesteren’)

Genoeg stof voor een interview in het volgende bulletin en interessante thema’s voor De Vrienden. We zouden er nog ‘shortstay’ aan willen toevoegen.