Agenda

Forum over het Forum: “Het heeft er alle schijn van dat het wel een beetje goedkomt”

Ruim 50 mensen bezochten de bijeenkomst over Forum, bijbehorende Nieuwe Markt en de Oostwand. Een uitgebreid verslag komt in het volgende Bulletin. Er was zeker discussie met de zaal maar de hoofdtoon werd gevoerd door de mensen die (sterk) betrokken waren bij de totstandkoming. Niek Verdonk, oud stadsbouwmeester, bijvoorbeeld schetst de achtergronden van het plan Forum/Oostzijde Grote Markt en toont zich enthousiast met het resultaat.

Willem Smink, destijds de verantwoordelijk wethouder, benadrukt dat de Grote Markt de centrale plek is van Groningen en de Groningers. Het nieuwe gebouw achter de oostwand was en is bedoeld als gebouw voor iedereen, en het gebruik/bezoek overtreft de verwachtingen! “Met de oostwand en het Forum zet Groningen zichzelf nu als stad neer”, aldus Smink.

Piet Pellenbarg, emeritushoogleraar economische geografie, bestuurslid van De Vrienden en voormalig lid van het Grote Marktberaad dat zich boog de voorbereiding van het project, is het kritische panellid. Voegt het Forumgebouw wat toe aan de binnenstad? Er was al een bibliotheek, er waren al bioscopen, hoe zit het met de functionaliteit van dit gebouw en zijn bijdrage aan de versterking van de binnenstad. Zeker, er zijn veel bezoekers. Maar kan het uit?

Erik Dorsman (o.a. extern adviseur Atelier Stadsbouwmeester Groningen) beschrijft het ontwikkelingstraject van het Forum dan ook als een zoektocht. “Maar het heeft er alle schijn van dat het wel een beetje goedkomt”. Maar vraagt voormalig financieel directeur van de gemeente (en voormalig bestuurslid van De Vrienden Jan Boeré zich af: hoe zit het met de exploitatie? Geven die bezoekers wel wat uit? Kan het succes van het Forum behalve in bezoekersaantallen ook in de exploitatie inzichtelijk worden gemaakt?

Cor Wagenaar, hoogleraar architectuurgeschiedenis is minder van de exploitatie, hij benadrukt “Het Forum is een uniek gebouw, een iconisch beeldmerk van de stad, een boost voor de identiteit van de stad, en vergelijkbaar met wat de Elbphilharmonie voor Hamburg betekent”. Het Forum past in een rijtje van iconische gebouwen van Groningen!

Uiteraard was er een borrel met geanimeerde gesprekken na afloop en…, een boekpresentatie over de totstandkoming van Forum en Nieuwe Oostwand.