Agenda
 

De gemeente spant zich in voor cultureel erfgoed.

De Glaudé-locatie aan de westkant van het Herewegviaduct is bij elke Groninger bekend. Het is een beeldbepalende en karakteristieke locatie aan de rand van de binnenstad. De al langer verwaarloosde panden werden vanaf 1989 door de gemeente aangekocht met de intentie om ze in de toekomst voor herontwikkeling van het er achter liggende stationsgebied te slopen. Ook latere ontwikkelingen als de Regiotram en de noodzakelijke vervanging en verbreding voor het toenemende verkeer van het Herewegviaduct maakten sloop onvermijdelijk.

Maar de Regiotram ging niet door, de af- en oprit van de zuidelijke ringweg verdwijnt op de Hereweg en zo kan een wel noodzakelijk nieuw viaduct de huidige hoogte en breedte houden. Daarmee is sloop van de Glaudé-locatie niet meer noodzakelijk.

Gelukkig is er dankzij gemeentelijk beleid niet gesloopt voordat er zekerheid was over de herbestemming. De panden vervulden zo nog een rol in de woningvoorraad. In 1989 echter was er al sprake van achterstallig onderhoud. In de jaren daar opvolgend is alleen minimaal onderhoud uitgevoerd. De huidige staat van de panden is dan ook zeer slecht.

De Vrienden en Heemschut pleiten doorgaans voor het behoud van erfgoed. Er zit historische waarde in de Glaudé-panden en De Vrienden zijn dan ook blij dat de gemeente haar nek uitsteekt om ondanks hoge kosten te proberen de panden te restaureren. Dit in samenhang met een plan voor de nieuwe noordzijde van het Hoofdstation waar het busstation verdwijnt en wordt verplaatst naar de zuidzijde van het station bij het Emmaviaduct.

Voor wat historische achtergrond met ook oude foto’s: BENO's STAD. De geschiedenis van de Glaudé-locatie


Bron: publicatie gemeente Groningen