Agenda
 Stationsgebied  Groninger Forum  OZ Grote Markt

» maart 2017 | Een nieuw bestemmingsplan voor het gebied Hoofdstation. [overdruk B-88]
» september 2016 | Het Hoofdstation. [overdruk B-86]
» 15-7-2016 | BRIEF aan B en W van Groningen | Ontwerp- bestemmingsplan Hoofdstation, zienswijze.
» april 2016 | Het beeld van het nieuwe stationsgebied. [overdruk B-84]
» april 2016 | Het nieuwe Hoofdstation, een belangrijk project. [overdruk B-84]
» 5-1-2016 | PERSBERICHT! Uitgang Hoofdstation komt aan verkeerde kant te liggen.
» 21-12-2015 | BRIEF aan B en W van Groningen | Zienswijze over het voorontwerp-bestemmingsplan Stationsgebied.
» 28-05-2014 | BRIEF aan B en W van Groningen | Advies plannen herinrichting Stationsgebied.

» 00-00-2017 | Het Groninger Forum ...... (overdruk)

Oostzijde Grote Markt .....