Agenda
»» Woensdag 29 januari 2019

Top of flop???
Vooruitzichten voor economie en arbeidsmarkt in Groningen.
Lezing door Jouke van Dijk 29 januari 2020 Groninger Archieven.

Maarten Schmitt

 

"Met de stad gaat het hartstikke goed", zegt van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de RUG. " We hebben een mooi schoon product: van de studenten van de universiteit komt zo'n 50% van buiten de noordelijke regio en van de afgestudeerden vertrekt ongeveer 60% naar elders!"


Korte inhoud van de lezing door Jouke van Dijk
De stad Groningen doet het goed in allerhande toplijstjes, maar de regio heeft te lijden onder krimp en de aardgasproblematiek. Aan de ene kant is er grote krapte aan personeel, aan de andere kant zijn er nog (te) veel mensen zonder werk. De Universiteit hoort bij de beste 100 van de wereld, maar veel afgestudeerden vertrekken na de studie. Is dat erg? Is het stoppen van de aardgaswinning een ramp voor de werkgelegenheid of biedt het juist kansen, bijvoorbeeld via de waterstofeconomie of het toerisme? En hoe benutten we het geld van het Nationaal Programma Groningen en het Waddenfonds om de regio echt te versterken en de hele provincie en alle inwoners daarvan mee te laten profiteren?

Enkele andere uitspraken (uit het interview in het Bulletin)
Hoe beter en hoger opgeleid, des te vaker men werk heeft en des te meer men verdient maar ook des te gezonder men is en des te langer men leeft.

Door de robotisering verdwijnen veel banen in het middensegment van de arbeidsmarkt Of deze werknemers kiezen voor meer opleiding en zoeken het hoger op f ze verdringen de lager opgeleide, soms laaggeletterde arbeidskrachten. Zij zijn de klos. (Noot van de website redacteur, geldt dat extra in een stad met veel studenten?)

Wat afneemt zijn de verschillen in de arbeidsmarkt tussen de landsdelen maar de verschillen binnen de regio's nemen toe. Zo doet de arbeidsmarkt van Groningen-Assen het uitstekend in tegenstelling tot die van het omringende gebied. De stad trekt en een braindrain van het platteland volgt.

Maar aan de andere kant je kunt best gelukkig zijn in Noord Friesland (en Groningen) . Natuurlijk, de inkomens zijn hoger en de werkeloosheid lager in Amsterdam maar de Randstedelingen ontdekken soms ook dat de huren in Noord Friesland aanzienlijk lager zijn en de lucht op de zeedijk veel schoner dan in het door fijn stof geteisterde Amsterdam. Als de dorpen maar beschikken over basisvoorzieningen.

Vrienden van de Stad Groningen
info@vriendenstadgroningen.nl