Agenda
Verweer op bezwaarschrift door gemeente

In hun verweer voor de algemene bezwaarschriftencommissie als reactie van de gemeente op het bezwaar van De Vrienden probeert de gemeente alle (fysieke) bezwaren van De Vrienden onderuit te halen. Maar op punten als het door gebruikmaking van het 'uitzondering artikeltje' 4.1 passeren van de gemeenteraad; en het door het verdwijnen van V en D niet meer van toepassing verklaren van het pas recent (in 2016) aangenomen bestemmingsplan, gaat het verweer niet in.

Nog bonter maakt de juridisch adviseur van de gemeente van het kantoor PlasBossinade het door te stellen dat de Omgevingsvisie Next city van juli 2018 de wet (in dit geval het het bestemmingsplan) overruled! Een gotspe voor een juridisch adviseur. Dat deze ook het bezwaar van De Vrienden wegzet als een 'meninkje dat staat tegenover het weloverwogen oordeel van een reeks (door de gemeente betaalde) adviseurs' karakteriseert meer het niveau van dit juridisch advies dan het Bezwaar van De Vrienden.

Lees de reactie van De Vrienden op het verweer hieronder.

Bezwaarschrift