Agenda

Nieuwe functie terrein suikerfabriek

November 2011 | Vrienden van de Stad Groningen pleiten voor 'echte' nieuwe functie van het terrein suikerfabriek
Het College van B & W heeft voor het terrein van de voormalige Suikerunie een prijsvraag uitgeschreven voor tijdelijk gebruik. De Vrienden van de Stad Groningen hebben ook hun gedachten laten gaan over dit terrein. meer ... »

November 2011 | Vrienden van de Stad Groningen pleiten voor 'echte' nieuwe functie van het terrein suikerfabriek
1. Aanleiding
De gemeente biedt de mogelijkheid aan burgers en organisaties om plannen in te dienen voor het (tijdelijk) gebruik van het terrein van de voormalige suikerfabriek. Wij hebben als Stichting Vrienden van de Stad Groningen hier ook onze gedachten over laten gaan. We komen nu met het onderstaande voorstel. meer ... »

  __________________
· VRIENDEN in de PERS ·
| Dagblad van het Noorden 29-11-2011

'Groot sportcomplex op terrein Suikerfabriek' Er moet een 'echte' invulling komen voor het terrein ...... meer ... »