| ACTUEEL | « Terug |Donateur worden | Dossiers |

Actueel                                                                                                     
· 07-06-2012 | BRIEF aan de leden van de Gemeenteraad van Groningen - Tram/Forum/Zuidelijke Ringweg. | meer ... »
· mei 2012 | Vriendenbulletin Nr. 69 is verschenen | meer ... »
· 20-1-2012 | BRIEF Gem. raad v Groningen/Commissie R en W - Bestemmingsplan Ebbingekwartier. | meer ... »
· Vrienden van de Stad Groningen pleiten voor 'echte' nieuwe functie van het terrein suikerfabriek. | meer ... »
· 20-7-2011 | BRIEF Gemeenteraad van Groningen - zienswijze ontwerp bestemmingsplan RegioTram, tracedelen 1 en 2 | meer ... »
· 30-5-2011 | BRIEF Vrienden/Heemschut aan B&W Groningen, betreft: project Regiotram | meer ... »
· 10-5-2011 | Betreft: reactie voorontwerp bestemmingsplan Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat | meer ... »
· 24-5-2011 | BRIEF mevrouw Visser, Stadbeheer en ecologie, betreft: Singels | meer ... »
· Stichting Monument & Materiaal - Lezing 'Herstel van de Grote Markt' | meer ... »
· BRIEF aan de commissie Terlouw over het Groninger Forum | meer ... »
· Brief aan het College van B en W over Grote Markt-oostwand, Forum en Poelestraat-achterzijde | meer ... »
· Brief aan het College van B en W en media over de plannen met de tram in de binnenstad | meer ... »