| « Terug | Vorige nummers Vriendenbulletin |

Vriendenbulletin

Het Vrienden bulletin verschijnt 4 keer per jaar en wordt gratis aan de leden toegestuurd.

omslag 59 Vriendenbulletin | mei 2012 | jaargang 27 | nummer 69
| Vorigenummers |

Het nummer bevat onder meer de volgende artikelen:
• Van de Voorzitter | Thomas Sleyfer
• Pleidooi v/d Vrienden voor een definitieve bestemming suikerunieterrein|Thomas Sleyfer
• Behoud de kwaliteit van de Folkingestraat! |Thomas Sleyfer
• Welstand en verder | Pieter Bootsma
• Bestemmingsplan Binnenstad Oost | Pieter Bootsma
• "Het consumentisme, de koopgekte van het alsmaar dingen willen kopen" Interview met Inge Jongman | Tineke Vooijs
• Zwiers over de economische ontwikkelingen in het Noorden | Pieter Bootsma

»| Sluitingsdatum kopij nr. 70: 15 juli 2012 |«

Vorige nummers Vriendenbulletin


Redactie: Drs. P. J. E. Bootsma, Ir. T.H.J. Sleyfer, Drs. H.J.A. Vooijs.
Redactieadres: Haddingestraat 24, 9711 KD Groningen, tel. 050 318 16 45.
Email: redactie@vriendenstadgroningen.nl

Vroegere nummers van het Vriendenbulletin zijn als PDF-bestand te downloaden, zie overzicht in het Dossier-Vriendenbulletin.