| Actueel | Hoogbouw | Stadsbalkon | Vriendenbulletin | Nieuws | Dossiers |

   In Memoriam Hein Groothuis

 

I N   M E M O R I A M

 

Mr. Hinderikus Alexander (Hein) Groothuis
1944-2012

Op 11 mei 2012 overleed Mr. H.A. (Hein) Groothuis aan wie de stichting Vrienden van de Stad Groningen voor haar ontstaan en ontwikkeling veel te danken heeft.

Hein was betrokken bij de voorbereiding en de totstandkoming van onze stichting die op 5 november 1984 mede door hem is opgericht. De eerste twee jaren was hij de voorzitter.

Onder zijn voorzitterschap zijn diverse succesvolle initiatieven ontplooid, zoals op het gebied van archeologische opgravingen in onze stad: de oprichting van de stichting Archeologisch Onderzoek Martinikerkhof Groningen en eveneens de aanvang van de reeks Groninger Tijdingen, een serie boekjes met monografieën over de markantste gebouwen in Groningen.

Ook in die tijd begon de langdurige maar succesrijke actie voor het behoud van de met sloop bedreigde monumentale panden in het Zuiderpark. Door het aangaan van een intensieve samenwerking van de Vrienden van de Stad Groningen met de Vereniging tot Behoud van het Zuiderpark en Omgeving is deze sloop verijdeld.

Na het neerleggen van het voorzitterschap is Hein nog tot 1993 actief lid van het bestuur geweest, tot zijn toetreden tot de gemeenteraadsfractie van de VVD in Groningen hem noopte zijn bestuursfunctie bij de Vrienden op te geven.

Op vrijdag 18 mei 2012 heeft de uitvaartplechtigheid onder grote belangstelling plaatsgevonden.

Mr. drs. Jan van der Laan, secretaris.