Agenda

Het Vrienden bulletin verschijnt 4 keer per jaar en wordt gratis aan de leden toegestuurd.

omslag 90 Vriendenbulletin | december 2019 | jaargang 34 | nummer 99

Het nummer bevat onder meer de volgende artikelen:
• Tom van der Meulen | Van de voorzitter
• Angeniet Rubingh | Zevende lustrum van de Vrienden van de Stad Groningen
• Hein Folkers, Koos Meisner | Stad uit zicht
• Pieter Bootsma | Een Deftig Huys met een fraay Hoff
• Tom van der Meulen | Beleggers op de Groningse Woningmarkt
• Hein Folkers en Koos Meisner | Stad in Zicht
• Pieter Bootsma | Jouke van Dijk
• Angeniet Rubingh | Wandeling Monumentendag 2019: Plekken van plezier
• Pieter Bootsma | Oude Boteringestraat 18, van Openbare Bibliotheek naar het gebouw
van de Juridische Faculteit

• Activiteiten | Lezing Jouke van Dijk / Vraag aan onze lezers


»| Sluitingsdatum kopij nr. 100: 31 januari 2020 |«


Redactie: dr. T. van der Meulen, drs. P.J.E. Bootsma
Redactieadres (a.i.): H.W. Mesdagplein 6, 9718 HR Groningen, tel. 050 589 07 76.
Email: redactie@vriendenstadgroningen.nl

Het Vriendenbulletin is digitaal te raadplegen na verschijnen van het volgende nummer.
Eerdere nummers zijn als PDF-bestand in te zien.
meer ... »