| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |

 

   Persbericht | brief 5 januari 2016

- PERSBERICHT -

 

 

 

Uitgang Hoofdstation komt aan verkeerde kant te liggen

De belangrijkste in- en uitgang van het Hoofdstation in Groningen komt straks aan de zuidkant te liggen. Dat is aan de verkeerde kant van het stationsgebouw, vinden de Vrienden van de Stad Groningen. Dat staat in de zienswijze die de Vrienden hebben ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan Stationsgebied, dat een nieuwe inrichting van het gebied regelt.

De voetgangerstunnel onder de sporen door krijgt aan de zuidzijde een riant vormgegeven glooiende entree, terwijl hij aan de noordzijde eindigt in trappen. Aan de zuidzijde komen alle bussen. Dat betekent dat de zuidzijde zowel qua uitstraling als qua functies zich afkeert van de binnenstad. Dat kan niet de bedoeling zijn.
Vervolgens loopt de zuidelijke stationsuitgang dood op de woningen aan de Parkweg en hebben de wandelaars te keuze tussen de Zaanstraat richting Emmaviaduct of de Achterweg richting Hereweg. Kortom, de stationsentree aan de zuidzijde wordt glamoureus weergegeven; die hoge kwaliteit verderop ook waarmaken lijkt een moeilijke zaak te worden.

De Vrienden hebben daarnaast zorg over het stationsplein, waar nu het stadsbalkon ligt. De gemeente wil de route over het stadsbalkon verbeteren door de hoogteverschillen met de omgeving op te lossen. Dat lijkt een lapmiddel, zo vinden de Vrienden. Sloop van het stadsbalkon en het aanleggen van een nieuwe, eventueel grotere fietsenkelder is de enige goede oplossing.

Maar de belangrijkste vraag: wie gaat het plein straks gebruiken? Bussen komen er niet meer, fietsers gaan er grotendeels onderdoor. Kiss and ride en de taxi’s verhuizen naar het westelijke deel van het perronplein. De enigen die er nog iets te zoeken zullen hebben zijn de voetgangers naar en van het centrum. Is dat het visitekaartje dat wij als stad verdienen?

De Vrienden van de Stad Groningen komen op voor de ruimtelijke kwaliteit van de Groningen. De Vrienden richten zich vooral op de binnenstad en omgeving omdat dat gebied bepalend is voor de kwaliteit van de stad als geheel.

www.vriendenstadgroningen.nl
info@vriendenstadgroningen.nl

^top