logo

 

Activiteitenverslag 2015


 

Bestuur
Opnieuw is een bestuurslid van de Vrienden geerd met een lintje. Dit jaar was het onze penningmeester Jan van der Laan. De Koning heeft hem benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn vele en jarenlange vrijwilligerswerkzaamheden.

Het bestuur heeft in 2015 negen maal vergaderd. De vergaderingen werden als regel gehouden op de derde woensdag van de maand in het Nieuwe Kerk Centrum aan de Nieuwe Boteringestraat. Het bestuur werd als vanouds ondersteund door Jan Giezen als adviseur, de donateurs-administrateur Alfred van Deemter en de verzorger van onze website, Wim van Rink.

Per 1 januari hebben we een nieuwe voorzitter in de persoon van Tom van der Meulen. Hij volgde Thomas Sleyfer op die deze functie zes jaar had vervuld. Halverwege het jaar is Thomas geheel teruggetreden uit het bestuur en ook uit de redactie van het Vriendenbulletin. Bij het afscheid is aandacht besteed aan het vele werk dat Thomas voor de Vrienden en in het belang van de stad heeft verzet.

In september 2015 is Jan Fokke de Boer als nieuw bestuurslid verwelkomd. Hij zal in 2016 het penningmeesterschap van Jan van der Laan overnemen. Op de website heeft Jan Fokke zich voorgesteld.

Actuele ontwikkelingen
In de bestuursvergaderingen kwam een breed scala aan onderwerpen betreffende onze stad aan de orde. Ontwikkelingen werden gevolgd en plannen kritisch bekeken. Belangrijke themas waren: de plannen voor de spoorzone, binnenstad en winkelaanbod, de optoppingen en het handhavingstekort van de gemeente, de aardbevingen, de woonvisie van de gemeente, het fietsbeleid.

Vriendenbulletin
In de loop van het jaar heeft het Vriendenbulletin stapsgewijs een facelift ondergaan. Dat is te danken aan de hechte samenwerking tussen de redactie, versterkt met Maria Hintzbergen, en onze drukker C. Weis.

Er zijn in 2015 vier nummers uitgebracht: 80 t/m 83. De omslagfotos zijn telkens weer een lust voor het oog. Maar de inhoud is er niet minder om! Een breed palet aan onderwerpen over verleden, heden en toekomst van onze mooie stad passeert de revue. Als u nog geen donateur bent kunt u deze Vriendenbulletins toch lezen: ga daarvoor naar onze website.

Activiteiten voor donateurs
- Op16 januari heeft de archeoloog en historicus Bert Tuin een lezing over middeleeuwse waterpoorten in de stad Groningen gegeven.
- Op 4 maart hield Kor Holstein, restauratiearchitect, een lezing over aardbevingsschade, schadeherstel en preventie en verduurzaming.
- Op 21 april was de beurt aan Gert Kortekaas, stadsarcheoloog. Hij vertelde over zijn promotieonderzoek naar het ontstaan van de binnenstad van Groningen.
- Op 27 juni was er een rondleiding in het Prinsenhof, de Prinsentuin en langs het Martinikerkhof. De rondleider was Taco Tel, bouwhistoricus bij de gemeente Groningen.
- Op 12 september was het Monumentendag. De Vrienden hebben deze dag uitgekozen om belangstellenden rond te leiden langs een aantal zogeheten optoppingen in de binnenstad. Er was zoveel belangstelling dat de rondleiding driemaal is gehouden.
- Op 13 oktober was er een avond over de Veranderingen in de Hoekstraat/Muurstraat/Vishoek door het verdwijnen van de prostitutie aldaar. Sprekers waren Guust Baartmans, Jasper Schweigman, Remko Veenstra en Ron Torenbosch, allen betrokken bij het transitieproces.
De binnenactiviteiten vonden steeds plaats in de grote zaal van Het Heerenhuis, Spilsluizen 9.

Website
Op onze website www.vriendenstadgroningen.nl vindt u de doelstellingen van onze stichting, de samenstelling van het bestuur met persoonsbeschrijvingen, de activiteiten die voor de donateurs worden georganiseerd, de publicaties, de inhoud van de Vriendenbulletins en veel meer. Ook kunt u er uw bericht aan de Vrienden van de Stad Groningen posten en u opgeven als donateur.

Donateurs en financin
Er zijn ongeveer 350 vaste donateurs die jaarlijks een donatie van 15,-- of meer overmaken. In 2015 is een kleine 8000 Euro aan donaties ontvangen. Op 9 februari 2016 heeft de kascommissie de financile jaarrekening over 2015 goedgekeurd.

 

| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |
Activiteiten archief