De stichting Vrienden van de Stad Groningen nodigt hierbij amateur-fotografen uit tot deelname aan een fotowedstrijd met als thema

Dat is (óók) Stad!

Toelichting
De bedoeling is dat u laat zien hoe u “Groningen” beleeft: de stad met zijn straten, pleinen, gebouwen, parken, FC Groningen, een festival, de kermis, scholen, de Universiteit, een speeltuin, een bedrijf, mensen en gebeurtenissen op straat, de sfeer in “Stad”, of iets anderszins opmerkelijks.
Gebruikelijk of ongebruikelijk: “Dat is Stad” of “Dat is ook Stad!”

                                        Essentieel is dat het element “Groningen” herkenbaar is.
Inzendingen
De foto´s dienen in kleur te zijn, afgedrukt op glanzend fotopapier, formaat ± 20 x 25 cm. Opnamen moeten digitaal zijn. Op de achterzijde van de foto´s moet een motto of kenteken worden vermeld, dus geen naam en adres. Bij de foto´s moet een gesloten envelop gevoegd zijn met daarop aan de buitenzijde dit motto/kenteken en daarin de naam, het adres en telefoonnummer van de inzender. Per inzender kunnen maximaal drie foto´s worden ingezonden.
De inzending moet voldoende gefrankeerd zijn.
Inzenders gaan er mee akkoord dat hun foto’s eventueel in publicaties van de Vrienden van de Stad Groningen gebruikt worden met vermelding van de naam van de fotograaf.

Jury
De inzendingen worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van Paul Nieuwenhuis, bestuurslid van de Vrienden van de Stad Groningen.
De jury bestaat verder uit:
Tineke Wieringa, grafisch vormgeefster
Reyer Boxem, fotograaf Dagblad van het Noorden
Ben Radema, beheerder kunstcollectie gemeente Groningen
Dirk Nijdam, directeur van Marketing Groningen
Piet Spijk, kunsthistoricus en bestuurslid van de Vrienden van de Stad Groningen.
De jury hanteert als belangrijkste beoordelingscriteria originaliteit en artistieke weergave.

Prijzen
Voor de wedstrijd is een prijzenbedrag beschikbaar van 600 Euro, verdeeld over één eerste prijs van 250 Euro, twee tweede prijzen van 100 Euro en drie derde prijzen van 50 Euro.
Verder kan de jury een aantal eervolle vermeldingen toekennen.

Expositie
In de tweede helft van oktober 2009 wordt in de Folkingestraat Synagoge een tentoonstelling gehouden van alle inzendingen. De inzenders zullen worden uitgenodigd voor de opening van de expositie.

Uitslag en prijsuitreiking
Bekendmaking van de uitslag en de prijsuitreiking zullen plaatsvinden tijdens de opening van de expositie in de Folkingestraat Synagoge op zondagmiddag 18 oktober 2009. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Inzendtermijn en wijze van inzenden
De foto’s moeten uiterlijk vóór 31 augustus 2009 worden ingezonden aan

Vrienden van de Stad Groningen
Postbus 296
9700 AG Groningen.

Linksboven op de enveloppe s.v.p. vermelden ‘Fotowedstrijd’.

 

| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |
Activiteiten archief