Agenda | wo 28 maart 2007

‘De bereikbaarheid van Groningen, een compacte stad.’

Bijna dagelijks kunnen we lezen over een dichtslibbende zuidelijke ringweg en de pogingen om oplossingen te vinden voor de toenemende verkeersproblemen in de stad. De gedachte om de tram weer in te voeren is hier duidelijk mee verbonden. Redenen genoeg voor ons als bestuur om eens aandacht te geven aan de verkeersproblemen. Daarom zal op 28 maart Ben Boersma een lezing houden over de verkeersproblematiek van de stad Groningen:

Datum: woensdag 28 maart 2007
Tijd: 20.00 uur
Plaats: grote zaal van Het HeerenHuis, Spilsluizen 9, Groningen.

Ben Boersma gaat bij deze lezing in op de relatie met het ruimtelijk beleid in de stad. Een beleid dat al decennia gericht is op intensief ruimtegebruik. Onlangs heeft dit nog een stevige impuls gekregen met de plannen voor de ‘intense stad’.
Ben Boersma blikt terug op het verleden, maar vooral vooruit naar de toekomst. Wat zijn de economische -, de ruimtelijke- en bevolkings-ontwikkelingen en hoe werkt dat door op de ontwikkeling van het verkeer.
Overal in Europa neemt de betekenis van regio’s toe. Hoe zit dat met de regio Groningen- Assen, wat betekent de regio voor de ontwikkeling van de stad.

Natuurlijk komen de verkeersproblemen in de stad aan de orde. Waar liggen de grote vraagstukken en wat zijn mogelijke oplossingen. Welke rol kan de (regio)tram daarin vervullen en wat moet er met de ringwegen en in het bijzonder de zuidelijke ringweg gebeuren…

Ben Boersma is zelfstandig adviseur. Als adviseur en projectmanager is hij betrokken bij complexe vraagstukken op het gebied van verkeer en vervoer met als raakvlak stedelijke ontwikkeling.

Gezien het onderwerp rekenen wij op een grote belangstelling. De toegang is vrij, neem ook uw vrienden en kennissen mee, ze zijn van harte welkom!

| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |
Activiteiten archief