logo       

 

Groningen, november 2011

 

Aan onze donateurs

Het bestuur van de Vrienden van de Stad Groningen nodigt u uit tot het bijwonen van een lezing door

Taco Tel

Bouwhistorisch onderzoek in Groningen, een nieuwe oogst

Datum: woensdag 21 december 2011
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Het HeerenHuis, Spilsluizen 9, Groningen (grote zaal)

Taco Tel is bouwhistoricus bij de Gemeente Groningen.

Na een algemene inleiding over de aanleiding en het doel van bouwhistorisch onderzoek in de stad Groningen zullen diverse panden de revue passeren. Het zijn de gebouwen waar de laatste paar jaar onderzoek naar is gedaan. Eeuwenoude gebouwen met ieder hun eigen verhaal en bijzonderheden. Een van de aspecten die aan de orde zal komen is oud behang en wat men daar vroeger zoal achter plakte. De laatste jaren staat dit onderwerp meer in de belangstelling en doordat een aantal collecties via publicaties en internet ontsloten is, zijn we steeds beter in staat om het behang te dateren.

Verder een verhaal over een scheefgezakt huis en hoe men daar eeuwenlang last van hield. Het gaat hier om Oosterstraat 1 en Grote Markt 34 (bekend van de ‘FEBO’). Deze twee panden vormden tot in de 17e eeuw één huis en daarvan resteert onder andere een stuk zijmuur met heel bijzondere bouwsporen.

Een bijzonder aspect dat geregeld in panden wordt aangetroffen zijn zwart geschilderde plafonds.Van dit fenomeen begrijpen we eigenlijk vrij weinig, te meer daar dit in de rest van Nederland niet veel voorkomt; het is wellicht iets Gronings. Dit fenomeen zal met enkele foto’s worden verduidelijkt.

Een aansprekend thema zijn de sporen van oorlogsschade in de kapconstructies van oude huizen. In de stad zijn op diverse plaatsen nog de sporen te zien van de Tweede Wereldoorlog maar ook van oorlogen die eeuwen eerder rond de stad werden uitgevochten zijn nog sporen bewaard. Daarvoor moet je oude kapconstructies op versplinterde balken onderzoeken. Hiervan is verrassend veel terug te vinden. Het is in veel gevallen zelfs mogelijk om een inschatting te maken van de baan die de bom heeft gemaakt.

Wij hopen velen van u bij deze interessante voordracht te ontmoeten.

Namens het bestuur van de Vrienden van de Stad Groningen,

Jan van der Laan,
secretaris.

 

| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |
Activiteiten archief