logo       

 

Groningen, november 2012

 

Aan onze donateurs

Lezing

Het bestuur van de "Vrienden van de Stad Groningen" nodigt U uit tot het bijwonen van een lezing door

dr. T. van der Meulen

met als titel

"Overheidsplanning, je kunt je er niet aan onttrekken"

De heer van der Meulen is verbonden aan de afdeling planologie van de faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Zijn opvattingen over de ruimtelijke planning heeft hij neergelegd in zijn proefschrift "Planning tegen beter weten in".

Datum: dinsdag 20 november 2012
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Het HeerenHuis, Spilsluizen 9, Groningen (grote zaal)

Wij hopen velen van u daar te ontmoeten. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en staat de koffie/thee klaar.

Namens het bestuur van de “Vrienden van de Stad Groningen”,

Jan van der Laan,
secretaris.

| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |
Activiteiten archief