Agenda__donderdag 16-09-2010

logo       

 

Groningen, augustus 2010

 

Aan onze donateurs

Debat over de nieuwe Oostzijde van de Grote Markt

Het bestuur van de Vrienden van de Stad Groningen nodigt u van harte uit voor een debat over de nieuwe Oostwand van de Grote Markt.

Uit een artikel in het Dagblad van het Noorden van 22 juli jl. blijkt dat er nogal verschillend over wordt gedacht hoe de nieuwe Oostwand van de Grote Markt moet worden ingevuld, ondanks het beeldkwaliteitsplan.
Doel achter het beeldkwaliteitsplan is het inpassen in de historische omgeving, maar de werkelijke invulling laat heel andere mogelijkheden open.

We hebben daarom een debat georganiseerd waaraan deelnemen:

Thomas Müller, stedenbouwkundige voor de nieuwe Oostwand, vertegenwoordiger van Volker Wessels Vastgoed, de ontwikkelaar van de Oostwand
Niek Verdonk, stadsbouwmeester van Groningen
Maarten Schmitt, oud-stadsbouwmeester van Groningen
Jan Giezen, architect en adviseur van de Vrienden van de Stad Groningen
Thomas Sleyfer, voorzitter van de Vrienden van de Stad Groningen, zal het debat leiden.

Het debat vindt plaats:

datum: donderdag 16 september 2010
tijd: 20.00 uur
adres: Het HeerenHuis, Spilsluizen 9, Groningen.

Wij rekenen op een grote opkomst.

Namens het bestuur van de Vrienden van de Stad Groningen,

Thomas Sleyfer,
voorzitter.

 

| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |
Activiteiten archief