Agenda | za 15 september 2007

Armhuiszittend Convent en het Roode Weeshuis

Aan onze donateurs,

Het bestuur van de Vrienden van de Stad Groningen nodigt u uit voor een excursie die op zaterdag 15 september aanstaande wordt georganiseerd naar het Armhuiszittend Convent en het Roode Weeshuis.

In het nummer van het Vriendenbulletin van juli, vindt u over beide instellingen enige informatie. De excursie die ongeveer anderhalf uur duurt zal twee keer plaatsvinden, de eerstekeer te 10.00 uur, de tweede keer te 11.45 uur. De deelnemers verzamelen zich beide keren op het binnenplein van het Roode Weeshuis, te bereiken via het poortje aan de Rode Weeshuisstraat.
De helft van het gezelschap bezoekt eerst het Convent en dan het Weeshuis, de andere helft bezoekt de instellingen in omgekeerde volgorde.

Opgave voor de excursie geschiedt uiterlijk 11 september door inzending van de antwoordstrook uit de brief bij bulletin nr. 49 naar het adres van ondergetekende: Reitdiepskade2 , 9718 BP te Groningen.
Per keer kunnen niet meer dan dertig personen deelnemen. Vandaar de vraag naar uw voorkeur. Mocht uw voorkeur afwijken van de door ons noodzakelijkerwijs gemaakte indeling, dan geven we u daarvan bericht.

Namens het bestuur,

P .J .E. Bootsma

| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |
Activiteiten archief