Agenda__do 11-02-2010

Uitnodiging: Hart van de stad

logo       Aan onze donateurs

Groningen, december 2009


Uitnodiging

Het bestuur van de Vrienden van de Stad Groningen nodigt u uit tot het bijwonen van een lezing door de heer Bert Tuin, archeoloog in dienst van de gemeente Groningen, met de titel

Hart van de stad

In het voorjaar van 2008 is een reeks opgravingen gestart ter voorbereiding van de bouw van het Groninger Forum en de nieuwbouw van de oostwand van de Grote Markt. Deze opgravingen staan sterk in de belangstelling, en dat is niet verbazend.
De plek van de opgravingen is gelegen in het brandpunt van belangrijke stedelijke functies – en dat gedurende ten minste achthonderd, zo geen duizend jaar. Hier grenzen parochiekerk en kerkhof, rechtplaats, het erf van de landsheer en de markt aan elkaar.
Wat is er van die funkties in de ondergrond bewaard is gebleven? Is het mogelijk uit de grondsporen af te leiden hoe en wanneer de funkties hier zijn gevestigd? Niet onbelangrijk is ook het onderzoek op het Martinikerkhof. Wat vertellen de botten over de Groningers van weleer?
De spreker is door de gemeente Groningen aangetrokken om leiding te geven aan het gravende onderzoek en verslag te doen van de uitkomsten. Hoewel de opgravingen nog gaande zijn en de gegevens nog bij lange na niet zijn uitgewerkt, zal de spreker de eerste bevindingen in woord en beeld presenteren.

Datum: donderdag 11 februari 2010
Tijd: 20.00 uur
Plaats: grote zaal van Het HeerenHuis, Spilsluizen 9, Groningen

Noteert u deze datum alvast in uw agenda.
Wij zullen u daar graag ontmoeten.

Namens het bestuur van de Vrienden van de Stad Groningen

Mr.drs.J.van der Laan,
secretaris.

| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |
Activiteiten archief