logo       

 

Groningen, mei 2011

U I T N O D I G I N G

 

Wandeling door de Hortusbuurt

Aan onze donateurs

Het bestuur van de Vrienden van de Stad Groningen nodigt U uit voor een excursie door de Hortusbuurt op zaterdag 9 juni 2012. Tijdens de wandeling zal Pieter Bootsma een en ander laten zien van de historische gelaagdheid van deze uit de zeventiende eeuw daterende wijk.

De deelnemers verzamelen zich bij de zuidoostelijke ingang van de Nieuwe Kerk. Vanaf 10.45 uur kan in de kerk van de koffie worden genoten. ( kosten een euro) De wandeling start te 11.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is handig om de beschikking te hebben over de omslag van het Vriendenbulletin, nummer 69.

Opgave tot uiterlijk 2 juni door middel van het inzenden van het strookje onder de pagina* naar het adres Reitdiepskade 2, 9718 BP. Opgave is ook mogelijk door een emailbericht te zenden naar pieterbootsma@telfort.nl met vermelding van het aantal wandelaars.

Namens het bestuur,
J. van der Laan,
secretaris.

*) NB Middels de strook uit bulletin nr. 69 kunt u zich aanmelden bij de secretaris. [DOWNLOAD formulier]

 

| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |
Activiteiten archief