Agenda__vrijdagmiddag 8-10-2010

logo       

 

Groningen, augustus 2010

 

Aan onze donateurs

Excursie naar de Zernike-campus

Het bestuur nodigt u van harte uit voor een excursie naar de Zernike-campus.

De Zernike-campus is volop in ontwikkeling. Er worden zeer bijzondere gebouwen gerealiseerd. Deze “wetenschappelijke onderwijswijk” ontwikkelt zich niet willekeurig, daar zit een visie achter.
Daarom menen wij dat het interessant is ons te laten rondleiden door een deskundige van de Universiteit, Martin Kranenburg, projectmanager Vastgoed en Investerings- projecten. Dat gebeurt op:

datum: vrijdagmiddag 8 oktober 2010
tijd: 13.00 uur
plaats: Zernikeborg, Nettelbosje 1, gebouw G, 5431 (het computercentrum)

Wij melden ons daar en krijgen dan een 3D voorstelling van ca. een half uur. Vervolgens gaan we de campus op om enkele bijzondere gebouwen te zien, zoals het Duisenberggebouw en het Duisenbergpaviljoen, de Bernoulliborg, de College- en Tentamenhal en het Centrum voor Levenswetenschappen.

Let op: het aantal deelnemers is beperkt, zodat we moeten loten, indien nodig. Wij verzoeken u zich daarom uiterlijk 1 oktober op te geven door onderstaande strook* te zenden aan ondergetekende, of via mail aan thomas.sleyfer@planet.nl.
Indien u wordt uitgeloot krijgt u vóór 4 oktober bericht. Geen bericht na 4 oktober betekent goed bericht.
Mogen wij u verzoeken om bij onverhoopte verhindering u af te melden, zodat we dan een ander alsnog gelegenheid kunnen geven mee te gaan.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Vrienden van de Stad Groningen,
Thomas Sleyfer, voorzitter.

*)NB Middels de strook uit bulletin nr. 62 kunt u zich aanmelden bij de secretaris. [DOWNLOAD formulier]

| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |
Activiteiten archief