Agenda__donderdag 3 maart 2011

logo       

 

Groningen, februari 2011

 

Uitnodiging

 

Hoe kan de bevolking worden betrokken
bij de ontwikkeling van plannen
in een historische binnenstad ?

Over dit belangwekkende onderwerp zal voor ons spreken

Prof. Asselbergs
bijzonder hoogleraar voor kunst en cultuur aan de Radboud Universiteit
van Nijmegen

Datum: donderdag 3 maart 2011
Aanvang: om 20.00 uur
Plaats: in Het HeerenHuis, Spilsluizen 9, Groningen

Deventer heeft een beschermd stadsgezicht. Er waren klachten vanuit de bewoners en gebruikers over de wijze waarop een en ander uitwerkte. De gemeente heeft daarom aan prof. Asselbergs en architect Coenen gevraagd om aan te geven hoe de nieuwe plannen voor te bereiden.
Daarvoor is nadrukkelijk uitgegaan van het betrekken van bewoners en gebruikers.
Dit heeft geleid tot een ambitiedocument voor de gemeenteraad van Deventer.

Omdat in onze binnenstad ook zaken anders lopen dan naar onze mening eigenlijk zou moeten en de gemeente van plan is de bestemmingsplannen voor de binnenstad te herzien lijkt het onderwerp van prof. Asselbergs ons zeer actueel.

Wij rekenen op een grote belangstelling.

Namens het bestuur,

Mr.drs. J.van der Laan,
secretaris.

Zie ook PERSBERICHT:
Professor Fons Asselbergs spreekt voor de Vrienden van de Stad Groningen.
(Hoe betrek je bevolking en instanties bij de planvorming voor de historische binnenstad? Dit aan de hand van het voorbeeld Deventer) PERSBERICHT ... »

 

| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |
Activiteiten archief