logo       

 

Groningen, september 2012

 

U I T N O D I G I N G

 

Lezing over Ir. J.A. Mulock Houwer


Het bestuur van de Stichting Vrienden van de stad Groningen nodigt u uit tot het
bijwonen van de lezing

"Op zoek naar de onbekend gebleven Mulock Houwer"

door mevrouw Petra Huizinga

Mulock Houwer is in de geschiedenis van de Groningse stedenbouw een interessante figuur. Hij heeft als directeur van gemeentewerken een aantal monumentale gebouwen in onze gemeente ontworpen.
Maar hij was ook de eerste die zich met de sociale woningbouw in onze stad is gaan bezighouden.

De lezing vindt plaats op dinsdag 2 oktober 2012, zoals gebruikelijk in Het Heerenhuis aan de Spilsluizen no. 9 en begint te 20.00 uur.

We hopen velen van u daar te ontmoeten.


J. van der Laan,
secretaris.

| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |
Activiteiten archief