Agenda__donderdag 27 november 2014

logo       

 

 


Leegstand?

Festivalterrein?

Onbewoonbaar?

Komt het wel goed met de binnenstad?

Op 27 november organiseren de Vrienden van de stad Groningen een debat over de toekomst van de Groninger binnenstad. Zowel donateurs als ook (vooral!) niet-donateurs zijn welkom.
Evenals andere steden heeft de Groningse binnenstad te maken met ontwikkelingen in de detailhandel, die een belangrijk deel van de aantrekkelijkheid van de binnenstad bepaalt. De laatste jaren zijn er klappen gevallen als gevolg van de economische crisis, maar daarnaast komt ook het internetwinkelen op. Zit de detailhandel niet in een te ruime jas? Hoe blijft de Groninger binnenstad aantrekkelijk? Welke strategieën kan het stadsbestuur inzetten om met deze ontwikkelingen om te gaan? Zijn evenementen de redding voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad? Wat betekent dat voor de bewoonbaarheid? Kan het toerisme nog iets bijdragen?

Het onderwerp zal worden ingeleid door prof Ed. F. Nozeman, bijzonder hoogleraar vastgoedontwikkeling aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen/RUG. Samen met anderen redigeerde hij het boek “Het Nederlandse winkellandschap in transitie”.

Daarna reageren Roeland van der Schaaf, Dolf Stelpstra en Mark Sekuur. Roeland van der Schaaf is wethouder van Groningen, met in zijn portefeuille o.a. maatschappelijk vastgoed, stadsontwikkeling, wonen, monumenten en grondzaken.

Dolf Stelpstra is lid van het bestuur van de Groningen City Club, met de portefeuille ruimtelijke ontwikkeling.

Mark Sekuur is sociaal-geograaf en lid van de Groningen Talent Group. De Groningen Talent Group is een multidisciplinaire denktank en een exclusief netwerk van Groninger talenten.

Na de pauze plenaire discussie.
Leiding van de discussie: Mick Hartstra (De Voorzitters)

Tijd: 27 november, 20.00 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33.
Toegang vrij.

-------

Verder ook nog: fotowedstrijd en jubileumboek!
Voorafgaand aan de bijeenkomst zal de uitslag van de fotowedstrijd die ter gelegenheid van het zesde lustrum van de Vrienden is georganiseerd bekend worden gemaakt.
Tijd: 19.30 uur, zaal open om 19.15 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk

Tevens zal in de pauze van de bijeenkomst het jubileumboek dat ter gelegenheid van het lustrum is gemaakt worden gepresenteerd.

 

 

| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |
Activiteiten uitnodiging