Agenda__donderdag 26 juni 2014

logo       

 

 


Groningen, juni 2014

 

Uitnodiging aan de donateurs

 

Moet het Oude Winschoterdiep worden afgesloten?

Op 26 juni houdt Jan Pieter Janse, lid van de initiatiefgroep Oude Winschoterdaip OPEN, een lezing over Een gemiste kans, over de voordelen en kansen met het bevaarbaar maken van het Oude Winschoterdiep. Wij nodigen u uit deze lezing bij te wonen.

Met de aanpak van de Ringweg-Zuid dreigt de bevaarbaarheid van het oude Winschoterdiep geheel te verdwijnen. Nu ligt er nog een lage vaste brug, maar straks zal een half verdiepte weg dit historische water geheel afsluiten. De Initiatiefgroep Oude Winschoterdaip OPEN pleit voor het weer bevaarbaar maken van het Winschoterdiep door de Zuidelijke Ringweg onder het Oude Winschoterdiep door te laten lopen.

Bij de planvorming is sprake geweest van het weer bevaarbaar maken van het Oude Winschoterdiep. Toen was het streven om de doorvaart in de toekomst weer mogelijk te maken. Dit bleek echter te duur volgens de plannenmakers.

Jan Pieter Janse zal ons duidelijk maken wat het plan is van de Initiatiefgroep, wat de kansen voor de Stad zijn en de voordelen van het weer bevaarbaar maken van het Oude Winschoterdiep.

Waarom willen de plannenmakers van de Zuidelijke Ringweg (Rijkwaterstaat) op dit moment het plan niet realiseren? Zijn de oplossingen die de Initiatiefgroep en haar partners inbrachten wel voldoende onderzocht op kosten en nuttige effecten voor de Stad en aanwonenden in beleving, toerisme, bedrijven en de recreatievaart?

Datum : donderdag 26 juni 2014

Plaats: het Heerenhuis, Spilsluizen 9, Groningen

Aanvang: 20.00 uur

J.P. Janse zet zich in voor het herstel van historische kanalen. Hij was van 2009 tot 2011 programmamanager van het 24ste WorldcanalsCongres 2011 in Nederland, een vierdaags congres in de stad Groningen. Ook is hij ambassadeur van het Apeldoornskanaal.

De website www.oudewinschoterdaipopen.nl geeft actuele informatie van de kant van de Initiatiefgroep Oude Winschoterdaip OPEN. www.kanaleninnederland.nl geeft een overzicht van alle kanalen en ontwikkelingen in het land en buitenland. www.watererfgoed.nl en www.watererfgoed.be geven inzicht in bredere ontwikkelingen met water, waterwegen en beheer.

| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |
Activiteiten uitnodiging