Agenda__woensdag 23 oktober 2013

logo       

 

 


Activiteit

Lezing van Marieke van der Heide over wederopbouwarchitectuur, getiteld:

Licht, lucht en ruimte. Naoorlogs Gronings Erfgoed in de schijnwerpers

Geachte Donateurs,

Het bestuur van de Vrienden van de Stad nodigt u uit voor een lezing over wederopbouwarchitectuur in de Stad. Dit onderwerp krijgt zowel landelijk als in de stad Groningen veel aandacht in september en oktober. De Rijksdienst voor Cultureel erfgoed organiseert van 23 tot 28 september de Week van de Wederopbouwarchitectuur. In september en oktober vinden er in de stad Groningen tal van activiteiten plaats, waar deze lezing bij aansluit.
De stad Groningen telt talloze gebouwen uit de periode 1940 – 1970. Het was een periode van optimisme en groei, van geloof en vertrouwen in ‘de vooruitgang’. Nieuwe bouwmethoden en -materialen deden hun intrede en compleet nieuwe stadswijken zagen het licht. De wederopbouwperiode is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de stad. Toch wordt het belang van de naoorlogse architectuur en stedenbouw nog niet door iedereen gezien. Een aantal gebouwen is al verdwenen of staat op een lijst voor sloop. In Groningen een actueel thema gezien de recente (en toekomstige?) ontwikkelingen rondom de oost- en noordwand van de Grote Markt. In deze lezing wordt een aantal markante en/of ter discussie staande panden nader belicht (en zal worden ingegaan op hun achtergrond).

Datum: 23 oktober 2013
Plaats: het Heerenhuis, Spilsluizen 9, te Groningen
Aanvang: 20:00 uur, de zaal is open om 19:30 uur

Rita Overbeek is werkzaam als architectuurhistorica bij de afdeling Stadsontwikkeling.

U bent van harte welkom.

Namens het bestuur van de Vrienden van de Stad Groningen,

Tineke Vooijs

Groningen, september 2013

 

| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |
Activiteiten uitnodiging