Agenda__vrijdag 16 januari 2015

logo       

 

 Vrienden van de stad Groningen nodigen u uit voor een lezing door

Bert Tuin
archeoloog en historicus

Middeleeuwse waterpoorten van de stad Groningen

 

Voor het hoog en droog op de Hondsrug gelegen Groningen zal men bij de historische, ommuurde stad niet direct aan waterpoorten denken.

In de middeleeuwen zijn verschillende ‘diepen’ naar de stad gegraven, Boterdiep, Damsterdiep, Hoendiep, Schuitendiep, maar deze drongen nergens door de stadsmuren en wallen. Toen het Schuitendiep rond 1470 met het Reitdiep werd verbonden door het graven van het Lopende Diep bleef het water nog steeds buiten de stad. Ook de Drentse A, die via het Reitdiep Groningen met de zee verbond, raakte weliswaar in de 15de eeuw aan de stad maar drong er niet binnen.

Die situatie veranderde toen de Stad zich uitbreidde. Toch had de stad Groningen ook in de Middeleeuwen al waterpoorten, waarvan er twee bekend zijn.

Datum: vrijdag 16 januari 2015
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Het HeerenHuis, Spilsluizen 9

-------

 

| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |
Activiteiten uitnodiging