Agenda__woensdag 11 december 2013

logo       

 

 


Groningen, oktober 2013

Aan onze donateurs

 

Uitnodiging

Op woensdag 11 december hoopt de heer J.B.R. Wijma, tot 1 januari 2014 programmadirecteur van de Regio Groningen-Assen, voor de Vrienden van de Stad Groningen een lezing te houden.

Onder meer zal ingegaan worden op de toegevoegde waarde van het bestuurlijk samenwerkingsverband voor het stimuleren en coördineren van ontwikkelingen in centraal Groningen en Noord Drenthe, de invloed van de woningcrisis op het sturend vermogen van het bestuurlijk samenwerkingsverband, de lessen die uit ervaringen zijn geleerd en de agenda voor de nabije en verdere toekomst.

Datum: woensdag 11 december 2013
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Het HeerenHuis aan de Spilsluizen.

We nodigen u van harte uit voor het bijwonen van deze lezing. Wij hopen velen van u te kunnen begroeten.

Namens het bestuur van de Vrienden van de Stad Groningen,

Jan van der Laan,
secretaris.

 

| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |
Activiteiten uitnodiging