Zaterdag 10 september 2016

Om de activiteiten van de Vrienden te promoten verzorgden zij op de open Monumentendag passend bij het motto iconen en symbolen van..., tweemaal een wandeling langs bijzondere plekken in de Hortusbuurt. Hieronder twee iconen of zo u wilt symbolen van 19e eeuwse zorg voor ouderen.
De eerste verzorgd door de hervormde diaconie voor mensen uit de (lage) middenstand. De tweede, het Pieternella Gasthuis, was een particulier initiatief waar ieder 'van onbesproken gedrag' in kon.

XX
Foto: Hein Folkers

XX
Foto: Hein Folkers

Enquete Zwanestraat

Verder hebben de Vrienden eveneens op zaterdag 10 september 2016 een enquete gehouden onder fietsers en voetgangers in de Zwanestraat: hoe ervaren zij het gezamenlijk gemengd gebruik van deze straat? Is dit regiem ook iets voor andere straten in de stad? De resultaten van deze enquete zijn te vinden in het recente septembernummer van het Vriendenbulletin.

| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |
Vrienden actief op Monumentendag