| DOSSIERS | « Terug |

November 2011
Het College van B & W heeft voor het terrein van de voormalige Suikerunie een prijsvraag uitgeschreven voor tijdelijk gebruik. De Vrienden van de Stad Groningen hebben ook hun gedachten laten gaan over dit terrein.

 

Vrienden van de Stad Groningen pleiten voor ‘echte’ nieuwe functie van het terrein suikerfabriek.

De Stichting Vrienden van de Stad Groningen pleiten voor een ‘echte’ invulling van het terrein van de suikerfabriek. Zij vinden dat je juist in deze tijd van crisis moet nadenken over kansen en daarmee aan de slag moet. Groningen heeft potentie voor nieuwe ontwikkelingen. Het op lange termijn slechts tijdelijke activiteiten toelaten en verder ‘nutteloos laten liggen’ is zonde.

De Vrienden willen dat sport, wetenschap en onderwijs bijeen worden gebracht in één groot complex op het terrein van de suikerfabriek. Het gaat dan om takken van sport die nog nauwelijks in Groningen zijn vertegenwoordigd of die te weinig ruimte hebben (bv. atletiek). Koppel dit aan de initiatieven voor ‘Groningen city of talent’, ‘Healthy Ageing’ en ‘sports and movements’ zodat je een hooggekwalificeerd complex krijgt waar sport, onderwijs en wetenschap vergaand zijn geïntegreerd. Groningen zal zich dan duidelijk profileren op dit terrein als enige stad in Nederland waar dit zo vergaand gebeurt.

Het complex zou bestaan uit een overdekt sportcentrum, sportvelden, onderzoeksinstituten, onderwijsinstituten en bijbehorende voorzieningen als hotels c.s. De ligging maakt mogelijk dat de verkeersontsluiting uitstekend is. Er is ruime mogelijkheid voor parkeervoorzieningen, gekoppeld aan een spoor/regiotram-verbinding en ook voor busverbindingen kan deze parkeervoorziening tevens als P+R voorziening worden gebruikt.

Vrienden van de Stad Groningen
Thomas Sleyfer
Voorzitter

 

» Plan verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders, aan de Raadsfracties en aan de Jury van de Ideeen-prijsvraag voor het voormalige terrein van de Suikerunie, en natuurlijk aan de publiciteitsmedia. » Lees