| « Terug | Dossiers | Zie ook uitnodiging |

logo       

 

 

                                                           » PERSBERICHT «

 

Professor Fons Asselbergs spreekt voor de
Vrienden van de Stad Groningen.

(Hoe betrek je bevolking en instanties bij de planvorming voor de historische binnenstad? Dit aan de hand van het voorbeeld Deventer)

Er bestaat veel onvrede over de sloop en de wijze waarop nieuwbouw plaatsvindt in onze historische binnenstad (beschermd stadsgezicht). De gemeente heeft inmiddels het voornemen geuit om voor de binnenstad het bestemmingsplan te herzien. Wij vinden dat belangrijk. De gemeente is van plan daar organisaties en bewoners bij te betrekken.

Over het betrekken van de bevolking bij de voorbereiding van plannen is elders ook ervaring opgedaan. Laat ons eens naar een goed voorbeeld kijken. Het is nooit te laat om van anderen te leren.

Een recent voorbeeld is Deventer. Daar was de planvorming voor de binnenstad vastgelopen, het vertrouwen bij de bewoners en instellingen was weg. De gemeente zocht naar een oplossing om het geheel weer los te trekken. Professor Fons Asselbergs heeft daartoe samen met architect Jo Coenen gewerkt aan een ambitiedocument. Daarbij heeft het betrekken van de bevolking en instanties in de binnenstad een grote rol gespeeld, alsmede het behouden/ontwikkelen van een optimale ruimtelijke kwaliteit. Het ambitiedocument is inmiddels door de Gemeenteraad van Deventer aangenomen.

Omdat er parallellen zijn met de situatie in Groningen zijn wij zeer vereerd dat Professor Fons Asselbergs bereid is voor ons een lezing te houden over het proces dat in Deventer is gevolgd m.n. over het betrekken van de bevolking daarbij.

Professor Fons Asselbergs (1940) is een zwaargewicht op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Hij is architectuurhistoricus. Is werkzaam geweest op vele fronten. Zo is hij wethouder geweest in Amersfoort waar onder zijn leiding in de binnenstad veel is gerestaureerd. Hij was ook directeur van de Rijksdienst voor Monumentenzorg, was werkzaam als Rijksadviseur Cultureel Erfgoed en was Bijzonder Hoogleraar voor Kunst en Cultuur aan de Radboud universiteit in Nijmegen.

Ook in Groningen is hij niet helemaal onbekend: in 2007 hield hij de Bouma-lezing: ‘de cultuur van het maken’. Recent is hij benoemd als atelierleider in de provincie Overijssel bij de Werkplaats Ruimtelijke Kwaliteit (AtelierOverijssel).

De lezing vindt plaats in Het Heerenhuis op 3 maart a.s..
Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis.