| « Terug | Dossiers |

Agenda__vrijdagmiddag 11-02-2011

logo       

 

Groningen, november 2010

 

Aan onze donateurs

Excursie naar de Zernike-campus
Wegens succes geprolongeerd!

Er waren meer dan twee keer zoveel inschrijvingen voor de excursie op 8 oktober jl. dan er mee konden. Daarom nodigt het bestuur u opnieuw uit voor een excursie naar de Zernike-campus.

De Zernike-campus is volop in ontwikkeling. Er worden zeer bijzondere gebouwen gerealiseerd. Deze “wetenschappelijke onderwijswijk” ontwikkelt zich niet willekeurig, daar zit een visie achter.
Wij hebben daarom gemeend eens daadwerkelijk te gaan kijken en ons te laten rondleiden door een deskundige van de Universiteit, Martin Kranenburg, projectmanager Vastgoed en Investerings- projecten. Dat gebeurt op:

datum: vrijdagmiddag 11 februari 2011
tijd: 13.00 uur
plaats: Zernikeborg, Nettelbosje 1, gebouw G, 5431 (het computercentrum)

Wij melden ons daar en krijgen dan een 3D voorstelling van ca. een half uur. Vervolgens gaan we de campus op om enkele bijzondere gebouwen te zien, zoals het Duisenberggebouw en het Duisenbergpaviljoen, de Bernoulliborg, de College- en Tentamenhal en het Centrum voor Levenswetenschappen.
Let op: het aantal deelnemers is ook nu beperkt, zodat we mogelijk moeten loten.
Wij verzoeken u zich daarom uiterlijk 4 februari 2011 op te geven door onderstaande strook* te zenden aan ondergetekende, of via mail aan thomas.sleyfer@planet.nl.
Indien u wordt uitgeloot krijgt u vóór 8 februari bericht.
Geen bericht na 8 februari 2011 betekent goed bericht.
Mogen wij u verzoeken om bij onverhoopte verhindering u af te melden, zodat we dan een ander alsnog gelegenheid kunnen geven mee te gaan.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Vrienden van de Stad Groningen,
Thomas Sleyfer, voorzitter.

*) NB Middels de strook uit bulletin nr. 63 kunt u zich aanmelden bij de secretaris. [DOWNLOAD formulier]