| Actueel | Hoogbouw | Stadsbalkon | Vriendenbulletin | Nieuws | Dossiers |

Oostwand Grote Markt

Brief aan de Dienst RO/EZ, afdeling Projectmanagement Groningen.

Aan de Dienst RO/EZ
Afd. Projectmanagement
Postbus 7081
9701 JB Groningen

Groningen, 13 februari 2008

Betreft : Oostwand

Geacht heer, mevrouw,

Wij maken graag gebruik van de mogelijkheid te reageren op het beeldkwaliteitsplan voor de oostwand Grote Markt.

Wij ondersteunen het initiatief rond de aanpak van de oostwand zeker, maar willen bij het beeldkwaliteitsplan enkele opmerkingen maken die nodig zijn om de kwaliteit van de Grote markt als geheel te optimaliseren.

Maximale bouwhoogte.
Voor alle vijf gebouwen van de oostwand is de maximale hoogte gesteld op 23 m. (met terugspringend bovenste gedeelte) Dit is iets hoger dan het stadhuis, De dakrand op 19 m is dezelfde als van het stadhuis. Omdat de oostwand in volle breedte veel groter is dan de breedte van het stadhuis en het is aan te nemen dat uit economische motieven de toegestane bouwmogelijkheden ten volle zullen worden benut, zal die oostwand zeer massaal overkomen, slechts gebroken door de nieuwe straat en de geleding in 5 gebouwen. Wij pleiten er dan ook voor in de spelregels op te nemen dat slechts een bepaald gedeelte van de oostwand de maximale hoogte van 23 mag bereiken. Hierdoor ontstaat ook geleding in de hoogte en zal het stadhuis zich beter als dominant bouwlichaam blijven presenteren.
Geleding van de gebouwen.
Uit de beschrijving van de historische situatie en de huidige bebouwing blijkt dat in de historische situatie de verticale geleding van de gebouwen in de oostwand in belangrijke mate beeldbepalend was. Echter; dit gegeven is niet in de spelregels opgenomen. Wij zijn van mening dat juist die verticale geleding per gebouw als element moet zijn opgenomen om de markt een passende interessante oostwand te geven.

Wij hopen dat u onze opmerkingen wilt overnemen.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van de stichting Vrienden van de Stad Groningen,

mr.drs.J.van der Laan, secretaris
Quintuslaan 25, 9722 RT Groningen.